31 dec 2013 10:00

23 jan 2015 15:37

Festligt men farligt

Här får du inte skjuta på nyår

Fyrverkerier är festligt men farligt och skrämmer en del djur från vettet. Det är alltid förbjudet att skjuta fyrverkerier inom vissa områden i Skövde kommun, även på nyår.

Det är tillåtet att skjuta fyrverkerier mellan klockan 20.00–01.00 på nyårsafton utom i Skövde centrum, i Södra Ryd, och vid sjukhuset i Skövde (tidigare KSS), den som vill skjuta där måste ha tillstånd från polisen.

Det är också förbjudet att skjuta inom 100 meter från ett sjukhem, äldreboende eller en kyrkogård i Skövde, om du inte har tillstånd från polisen.

Varje år får cirka 100 personer akutvård av fyrverkeriskador. Drygt tjugo av dem får så allvarliga skador att de måste läggas in för fortsatt vård. Vanligast är bränn- och sårskador på händer, fingrar och på huvudet där framför allt ögonen är utsatta. Och de flesta skadas i samband med nyårsfirandet.

Bränder

För två år sedan skadades en 13-årig pojke så allvarligt av en raket att hans ben fick amputeras. MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, kartlade då raketernas farlighet eftersom tvivlare inte trodde att fyrverkeri kan orsaka så svåra skador. Studierna visar att de stora raketerna faktiskt tränger in i kroppen och exploderar.

Från den första april 2014 får raketer som innehåller mer än 75 g krut inte säljas eller användas av allmänheten.

Dessutom orsakas 66 procent av alla bränder av fyrverkerier under jul, nyår och trettonhelgen – brandutryckningarna fördubblas under nyårsafton jämfört med de andra helgdagarna.

Positivt nog har antalet fyrverkeriskador halverats mellan 1997 och 2012.

Skrämda djur

Många djur far illa när det är fyrverkeridags. Av Sveriges cirka 780 000 hundar är cirka 250 000 skotträdda. Svenska kennelklubben skriver att de höga ljudet framkallar smärta i öronen på hundarna som därför gör allt för att undkomma ljudet.

Det finns alternativ till fyrverkerier: svävande lyktor. Det är tillåtet att släppa upp svävande lyktor men de får inte vara högra än 100 centimeter och inte fler än max 50 lyktor per gång.

Å andra sidan kan ståltråden i lyktan skada betande djur. Speciellt kor är dåliga på att se tråden och kan därför få invärtes skador. Lantbrukarnas riksförbund, LRF, uppmanar nyårsfirare att vara uppmärksamma så att lyktorna inte landar i beteshagar.

Källa: Skövde kommun.se, MSB.se

Det är tillåtet att skjuta fyrverkerier mellan klockan 20.00–01.00 på nyårsafton utom i Skövde centrum, i Södra Ryd, och vid sjukhuset i Skövde (tidigare KSS), den som vill skjuta där måste ha tillstånd från polisen.

Det är också förbjudet att skjuta inom 100 meter från ett sjukhem, äldreboende eller en kyrkogård i Skövde, om du inte har tillstånd från polisen.

Varje år får cirka 100 personer akutvård av fyrverkeriskador. Drygt tjugo av dem får så allvarliga skador att de måste läggas in för fortsatt vård. Vanligast är bränn- och sårskador på händer, fingrar och på huvudet där framför allt ögonen är utsatta. Och de flesta skadas i samband med nyårsfirandet.

Bränder

För två år sedan skadades en 13-årig pojke så allvarligt av en raket att hans ben fick amputeras. MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, kartlade då raketernas farlighet eftersom tvivlare inte trodde att fyrverkeri kan orsaka så svåra skador. Studierna visar att de stora raketerna faktiskt tränger in i kroppen och exploderar.

Från den första april 2014 får raketer som innehåller mer än 75 g krut inte säljas eller användas av allmänheten.

Dessutom orsakas 66 procent av alla bränder av fyrverkerier under jul, nyår och trettonhelgen – brandutryckningarna fördubblas under nyårsafton jämfört med de andra helgdagarna.

Positivt nog har antalet fyrverkeriskador halverats mellan 1997 och 2012.

Skrämda djur

Många djur far illa när det är fyrverkeridags. Av Sveriges cirka 780 000 hundar är cirka 250 000 skotträdda. Svenska kennelklubben skriver att de höga ljudet framkallar smärta i öronen på hundarna som därför gör allt för att undkomma ljudet.

Det finns alternativ till fyrverkerier: svävande lyktor. Det är tillåtet att släppa upp svävande lyktor men de får inte vara högra än 100 centimeter och inte fler än max 50 lyktor per gång.

Å andra sidan kan ståltråden i lyktan skada betande djur. Speciellt kor är dåliga på att se tråden och kan därför få invärtes skador. Lantbrukarnas riksförbund, LRF, uppmanar nyårsfirare att vara uppmärksamma så att lyktorna inte landar i beteshagar.

Källa: Skövde kommun.se, MSB.se

  • Kerstin Uppström