01 jan 2014 09:00

23 jan 2015 15:36

Hårdare krav på torghandlare

Många nya lagar från årsskiftet

Från och med 1 januari måste alla torghandlare hålla kassaregister, men branschen är kritisk.
– Maskinerna klarar inte kyla, säger Lars Wiberg, torghandlare i bland annat Skövde.

Han har i 20-talet år sålt fårskinnstofflor på torg från Ystad till Haparanda och är kritisk till kraven på att han och kollegorna måste ha kassaapparater i fortsättningen.

– Jag är positiv till lika villkor för alla inom handeln, men Skatteverket gör det här på fel sätt. Kassaregistren klarar inte kyla, jag har själv testat vid vintermarknaderna i Norrland och de fungerar inte när det blir kallt, säger han.

– Dessutom har vi fått alldeles för lite information om vad som gäller och det här kunde ha gått till annorlunda. Man borde ha kört en testperiod med 50-tal företag först, anser Wiberg.

Flera lagar

Lagändringen gäller från 1 januari och innebär att krav på att även torg- och marknadshandlare måste erbjuda kunden kvitto vid kontant betalning.

Det är en av flera nya lagar som träder i kraft vid årsskiftet.

Tidningen Riksdag & Departement har sammanställt förändringarna på sin webbsida varifrån vi hämtar följande axplock:

* Studenter får tjäna mer. Fribeloppet höjs till 86 007 kronor för dem som studerar på heltid.

Laserförbud

* Laserpekare är utan tillstånd från Strålskyddsmyndigheten förbjudna från 1 januari. Det krävs tillstånd för att importera, tillverka, sälja och inneha dem. Den som bryter mot reglerna riskerar böter eller fängelse i upp till två år.

* Företagare får en lättning av egenavgifterna som innebär att 7,5 procent i stället för 5 procent av inkomsten får dras av innan egenavgifterna räknas fram.

* Fysioterapeut blir en skydd yrkestitel för sjukgymnaster. Bara de med socionomexamen och tillräcklig erfarenhet får ta ställning till behov av socialtjänstens insatser för barn och unga.

* Gravida egenföretagare får samma rätt som gravida arbetstagare.

* Kommuner får inte vägra att ta emot ensamkommande flyktingbarn.

* Folkhälsomyndigheten blir en ny myndighet som ersätter Statens folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitutet som läggs ned.

Han har i 20-talet år sålt fårskinnstofflor på torg från Ystad till Haparanda och är kritisk till kraven på att han och kollegorna måste ha kassaapparater i fortsättningen.

– Jag är positiv till lika villkor för alla inom handeln, men Skatteverket gör det här på fel sätt. Kassaregistren klarar inte kyla, jag har själv testat vid vintermarknaderna i Norrland och de fungerar inte när det blir kallt, säger han.

– Dessutom har vi fått alldeles för lite information om vad som gäller och det här kunde ha gått till annorlunda. Man borde ha kört en testperiod med 50-tal företag först, anser Wiberg.

Flera lagar

Lagändringen gäller från 1 januari och innebär att krav på att även torg- och marknadshandlare måste erbjuda kunden kvitto vid kontant betalning.

Det är en av flera nya lagar som träder i kraft vid årsskiftet.

Tidningen Riksdag & Departement har sammanställt förändringarna på sin webbsida varifrån vi hämtar följande axplock:

* Studenter får tjäna mer. Fribeloppet höjs till 86 007 kronor för dem som studerar på heltid.

Laserförbud

* Laserpekare är utan tillstånd från Strålskyddsmyndigheten förbjudna från 1 januari. Det krävs tillstånd för att importera, tillverka, sälja och inneha dem. Den som bryter mot reglerna riskerar böter eller fängelse i upp till två år.

* Företagare får en lättning av egenavgifterna som innebär att 7,5 procent i stället för 5 procent av inkomsten får dras av innan egenavgifterna räknas fram.

* Fysioterapeut blir en skydd yrkestitel för sjukgymnaster. Bara de med socionomexamen och tillräcklig erfarenhet får ta ställning till behov av socialtjänstens insatser för barn och unga.

* Gravida egenföretagare får samma rätt som gravida arbetstagare.

* Kommuner får inte vägra att ta emot ensamkommande flyktingbarn.

* Folkhälsomyndigheten blir en ny myndighet som ersätter Statens folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitutet som läggs ned.