02 jan 2014 16:01

07 jan 2015 10:06

Krantz slutar som regionchef

Kenneth Kastman-Krantz slutar som regionchef på Svenskt näringsliv i Västsverige.

Han jobbar numera som generalsekreterare i stiftelsen Sverige i Europa.

– Stiftelsen har för närvarande sin hemvist inom Svenskt näringsliv är det är viktigt att lyfta de frågorna i ett europeiskt perspektiv, säger Krantz i ett pressmeddelande.

Elisabeth Sandberg, som varit regionchef i Jönköping, tar över Kenneth Krantz tidigare syssla.

Han jobbar numera som generalsekreterare i stiftelsen Sverige i Europa.

– Stiftelsen har för närvarande sin hemvist inom Svenskt näringsliv är det är viktigt att lyfta de frågorna i ett europeiskt perspektiv, säger Krantz i ett pressmeddelande.

Elisabeth Sandberg, som varit regionchef i Jönköping, tar över Kenneth Krantz tidigare syssla.