03 jan 2014 11:33

07 jan 2015 10:06

Åklagare utreder eldning

Miljöåklagare i Göteborg har beslutat att inleda en förundersökning mot ett Skultorpsföretag om misstänkt miljöbrott på företagets fastighet.

I början av december sågs rökpelare från fastigheten utanför Skultorp och när miljöinspektörerna efter ett tips åkte dit för att kontrollera eldningen upptäckte de isoleringsmaterial, gipsskivor och målarburkar i eldningshögen. Det fanns också spår som tydde på eldningar skett där tidigare. Inspektörerna knackade på i en industribyggnad, men männen som arbetade där förnekade all kännedom om eldningen. I lokalerna finns olika verksamheter.

Miljösamverkan östra Skaraborg har polisanmält eldningen och tagit askprover på platsen. De har skickats för analys.

I början av december sågs rökpelare från fastigheten utanför Skultorp och när miljöinspektörerna efter ett tips åkte dit för att kontrollera eldningen upptäckte de isoleringsmaterial, gipsskivor och målarburkar i eldningshögen. Det fanns också spår som tydde på eldningar skett där tidigare. Inspektörerna knackade på i en industribyggnad, men männen som arbetade där förnekade all kännedom om eldningen. I lokalerna finns olika verksamheter.

Miljösamverkan östra Skaraborg har polisanmält eldningen och tagit askprover på platsen. De har skickats för analys.