03 jan 2014 16:06

07 jan 2015 10:06

Fortsatt kontaktförbud för hotande man

En Skövdebo är förbjuden att kontakta en kvinna som han hotat. Mannen motsatte sig det utvidgade kontaktförbud som åklagaren beslutade om. Under fredagen meddelade tingsrätten att förbudet står fast.

Kvinnan arbetar i en butik i Skövde. Dit kommer Skövdebon ett par gånger om dagen. I november dömdes han för tre fall av olaga hot och ett fall av ofredande mot kvinnan, gärningar som skett under perioden maj till juli.

Kvinnan har både för polis och tingsrätt förklarat att hon är mycket rädd för mannen. Åklagare beslutade därför i början av november om ett så kallat ordinärt kontaktförbud. Bara några dagar senare polisanmälde hon mannen för överträdelse av förbudet – trots att han inte fick söka upp henne i butiken gjorde han det.

Kvinnan ansökte då om utvidgat kontaktförbud, något som åklagaren beslutade om. Detta innebär att han inte får besöka eller på annat sätt ta kontakt med kvinnan, han får heller inte vistas på hennes arbetsplats.

Men Skövdebon motsatte sig beslutet och överklagade till tingsrätten.

Under fredagen meddelade tingsrätten att man anser att det finns en hög risk att mannen kommer att göra sig skyldig till brott eller allvarliga trakasserier mot kvinnan på hennes arbetsplats och att ett varnligt kontaktförbud därför inte är tillräckligt.

Domstolen beslutar alltså att det utvidgade kontaktförbundet ska står fast.

Kvinnan arbetar i en butik i Skövde. Dit kommer Skövdebon ett par gånger om dagen. I november dömdes han för tre fall av olaga hot och ett fall av ofredande mot kvinnan, gärningar som skett under perioden maj till juli.

Kvinnan har både för polis och tingsrätt förklarat att hon är mycket rädd för mannen. Åklagare beslutade därför i början av november om ett så kallat ordinärt kontaktförbud. Bara några dagar senare polisanmälde hon mannen för överträdelse av förbudet – trots att han inte fick söka upp henne i butiken gjorde han det.

Kvinnan ansökte då om utvidgat kontaktförbud, något som åklagaren beslutade om. Detta innebär att han inte får besöka eller på annat sätt ta kontakt med kvinnan, han får heller inte vistas på hennes arbetsplats.

Men Skövdebon motsatte sig beslutet och överklagade till tingsrätten.

Under fredagen meddelade tingsrätten att man anser att det finns en hög risk att mannen kommer att göra sig skyldig till brott eller allvarliga trakasserier mot kvinnan på hennes arbetsplats och att ett varnligt kontaktförbud därför inte är tillräckligt.

Domstolen beslutar alltså att det utvidgade kontaktförbundet ska står fast.