03 jan 2014 06:00

23 jan 2015 15:37

Största ökningen på 40 år

Skövde växer i rekordtakt

Skövdes befolkningsökning under 2013 var den största på 40 år.
– Fantastiskt, fortsätter vi i den här takten kommer vi att nå målet med 60 000 invånare år 2025, säger kommunalrådet Leif Walterum (C). Men det finns också orosmoln.

Skövde är en av bara 40 kommuner i landet där antalet ungdomar ökar visar en genomförd studie som SLA skrev om nyligen. Förklaringen är enkel – ungdomar vill vara där det händer saker. Skövde är en sådan stad.

Nu får den trenden stöd i ytterligare positiva Skövdesiffror. Skövde kommun ökade under 2013 (till och med vecka 50) sin befolkning med 605 personer - den största ökningen sedan 1973. Kommunen har i dag 52 817 invånare.

”80 000 år 2040!”

– Det är oerhört glädjande att Skövde växer. Fortsätter vi i den här takten är vår vision för 2025 inom räckhåll, säger kommunalrådet Leif Walterum och tar nu sikte än längre in i framtiden.

– Jag tror att vi kan ha 80 000 invånare 2040. Det är en fullt möjlig hållbar tillväxttakt, men det kräver också att tillväxtpotentialen tas tillvara i hela kommunen.

Nyetableringar, ett växande näringsliv och en relativt positiv arbetsmarknad är saker som spelar in när Skövde växer. Men den enskilt största orsaken är enligt Walterum bostadsproduktionen. När det produceras många bostäder i kommunen ökar invånarantalet. Årens upp- och nedgångar kan kopplas till när stora bostadsområden har stått klara.

Få nya bostäder

Och det är här som orosmolnen finns – under 2014 kommer det enligt nuvarande planer att produceras få bostäder vilket innebär att antalet inflyttningsklara bostäder 2015 blir rekordlågt.

– Den dippen är inte bra, en jämn produktion är viktig för den kommunala planeringen av förskolor och skolor. Att bostadsbyggandet går ner, vilket är ett problem på många håll i landet, kan nog kopplas till det finansiella läget. Vissa privata aktörer känner av svårigheterna och den allmänna osäkerheten leder till att många avvaktar.

Hur bostadsproduktionen ska ökas är en fråga som ständigt diskuteras i kommunen. Här öppnar Centern i Skövde för att planerade byggprojekt ska tidigareläggas, inte minst för kommunägda AB Skövdebostäder.

”Se över tidigareläggning”

– Vi anser att man ska se över frågan om att tidigarelägga när det gäller områden som Frostaliden och Trädgårdsstaden där det finns detaljplaner.

Att Skövdebostäder enligt ägardirektiven inte får ha en marknadsandel på över 17 procent ”över tid” (i dag har bolaget 15 procent) av bostadsbeståndet är inget problem anser Walterum.

– ”Över tid” menar vi betyder en eller flera mandatperioder.

Alla delar inte uppfattningen om att Skövde måste växa. Men utan Skövdes tillväxt kan Skaraborg bli ett ingenmansland.

– Då lär andra kommuner som Jönköping, Karlstad, Borås och Göteborg att växa på Skaraborgs bekostnad. Den utvecklingen vill i alla fall inte jag vara med om.

Skövde är en av bara 40 kommuner i landet där antalet ungdomar ökar visar en genomförd studie som SLA skrev om nyligen. Förklaringen är enkel – ungdomar vill vara där det händer saker. Skövde är en sådan stad.

Nu får den trenden stöd i ytterligare positiva Skövdesiffror. Skövde kommun ökade under 2013 (till och med vecka 50) sin befolkning med 605 personer - den största ökningen sedan 1973. Kommunen har i dag 52 817 invånare.

”80 000 år 2040!”

– Det är oerhört glädjande att Skövde växer. Fortsätter vi i den här takten är vår vision för 2025 inom räckhåll, säger kommunalrådet Leif Walterum och tar nu sikte än längre in i framtiden.

– Jag tror att vi kan ha 80 000 invånare 2040. Det är en fullt möjlig hållbar tillväxttakt, men det kräver också att tillväxtpotentialen tas tillvara i hela kommunen.

Nyetableringar, ett växande näringsliv och en relativt positiv arbetsmarknad är saker som spelar in när Skövde växer. Men den enskilt största orsaken är enligt Walterum bostadsproduktionen. När det produceras många bostäder i kommunen ökar invånarantalet. Årens upp- och nedgångar kan kopplas till när stora bostadsområden har stått klara.

Få nya bostäder

Och det är här som orosmolnen finns – under 2014 kommer det enligt nuvarande planer att produceras få bostäder vilket innebär att antalet inflyttningsklara bostäder 2015 blir rekordlågt.

– Den dippen är inte bra, en jämn produktion är viktig för den kommunala planeringen av förskolor och skolor. Att bostadsbyggandet går ner, vilket är ett problem på många håll i landet, kan nog kopplas till det finansiella läget. Vissa privata aktörer känner av svårigheterna och den allmänna osäkerheten leder till att många avvaktar.

Hur bostadsproduktionen ska ökas är en fråga som ständigt diskuteras i kommunen. Här öppnar Centern i Skövde för att planerade byggprojekt ska tidigareläggas, inte minst för kommunägda AB Skövdebostäder.

”Se över tidigareläggning”

– Vi anser att man ska se över frågan om att tidigarelägga när det gäller områden som Frostaliden och Trädgårdsstaden där det finns detaljplaner.

Att Skövdebostäder enligt ägardirektiven inte får ha en marknadsandel på över 17 procent ”över tid” (i dag har bolaget 15 procent) av bostadsbeståndet är inget problem anser Walterum.

– ”Över tid” menar vi betyder en eller flera mandatperioder.

Alla delar inte uppfattningen om att Skövde måste växa. Men utan Skövdes tillväxt kan Skaraborg bli ett ingenmansland.

– Då lär andra kommuner som Jönköping, Karlstad, Borås och Göteborg att växa på Skaraborgs bekostnad. Den utvecklingen vill i alla fall inte jag vara med om.

Skövdes befolkning i siffror

(Årtal, antal invånare, förändring)

1973: 45 416 (+769)

1980: 46 007 (+160)

1985: 46 431 (+158)

1990: 47 529 (+348)

1995: 49 432 (+268)

2000: 49 313 (+135)

2005: 49 980 (+124)

2010: 51 402 (+418)

2011: 51 761 (+359)

2012: 52 212 (+451)

2013: 52 817 (+605, vecka 50 2013)

Källa: