04 jan 2014 06:00

23 jan 2015 15:37

Fornminne kan ha skadats vid vägbygge

Ett fornminne vid Heneporten kan ha skadats när kommunen byggde en ny cykelbana.
– Ingreppet i slänten där fornminnet finns har blivit större än avsett. Länsstyrelsen får undersöka omfattningen, säger Roland Jonsson, projektledare.

I slutet av förra året var ombyggnaden av Gröna vägen från Vråkvägen till Heneporten i Hentorp klar, den öppnade då för dubbelriktad trafik och nu finns också en separat gång- och cykelväg.

”Slarv att gräva där”

Ett stenkast från Heneporten, på norra sidan av den nybyggda gång- och cykelvägen finns fornminnen, gravar från bronsåldern, som också finns registrerade i Fornminnesregistret.

En person boende i området uppmärksammade nyligen att det har tagits skoptag i den södra delen av ett av fornminnena.

– Jag tror verkligen inte att någon medveten har grävt där, men det är tråkigt med sådant här slarv, säger personen till SLA.

Kan ha naggats i kanten

Roland Jonsson, Skövde kommun, projektledare och ansvarig för byggnationen, säger att det kan vara så att man har kommit in för långt in och grävt i kanten på fornminnet som ligger i en slänt.

– Jag kommer att kontakta länsstyrelsens kulturmiljöenhet efter helgerna, de får kontrollera i vilken utsträckning vi kommit åt fornminnet. Om vi har grävt i fornminnet är ansvaret mitt.

Inför byggnationen sökte kommunen dispens hos länsstyrelsen gällande den motsatta sidan av vägen där det är ett Natura 2000-område som man behövde nagga lite i kanten.

– I det tillståndet finns också information om fornlämningarna, så det kände vi till.

Nu återstår det att se vad länsstyrelsen kommer fram till.

Ovanligt ärende

Att fornminnen skadas i samband med byggnation i Skövde är ovanligt.

– Jag har hört talas om ett par, tre fall tidigare.

Ett uppmärksammat fall var för 20 år sedan då en 4 000 år gammal hällkista i Skyttesledet skadades.

I slutet av förra året var ombyggnaden av Gröna vägen från Vråkvägen till Heneporten i Hentorp klar, den öppnade då för dubbelriktad trafik och nu finns också en separat gång- och cykelväg.

”Slarv att gräva där”

Ett stenkast från Heneporten, på norra sidan av den nybyggda gång- och cykelvägen finns fornminnen, gravar från bronsåldern, som också finns registrerade i Fornminnesregistret.

En person boende i området uppmärksammade nyligen att det har tagits skoptag i den södra delen av ett av fornminnena.

– Jag tror verkligen inte att någon medveten har grävt där, men det är tråkigt med sådant här slarv, säger personen till SLA.

Kan ha naggats i kanten

Roland Jonsson, Skövde kommun, projektledare och ansvarig för byggnationen, säger att det kan vara så att man har kommit in för långt in och grävt i kanten på fornminnet som ligger i en slänt.

– Jag kommer att kontakta länsstyrelsens kulturmiljöenhet efter helgerna, de får kontrollera i vilken utsträckning vi kommit åt fornminnet. Om vi har grävt i fornminnet är ansvaret mitt.

Inför byggnationen sökte kommunen dispens hos länsstyrelsen gällande den motsatta sidan av vägen där det är ett Natura 2000-område som man behövde nagga lite i kanten.

– I det tillståndet finns också information om fornlämningarna, så det kände vi till.

Nu återstår det att se vad länsstyrelsen kommer fram till.

Ovanligt ärende

Att fornminnen skadas i samband med byggnation i Skövde är ovanligt.

– Jag har hört talas om ett par, tre fall tidigare.

Ett uppmärksammat fall var för 20 år sedan då en 4 000 år gammal hällkista i Skyttesledet skadades.

  • Lena Jonsson