08 jan 2014 09:17

07 jan 2015 10:07

"Jag har utsatts för könsdiskriminering"

Skövde kommun har anmälts till Diskrimineringsombudsmannen, DO, efter en chefstillsättning. En kvinna som inte fick jobbet anser att hon hade bättre meriter än den man som fick tjänsten.

Kvinnan, hemmahörande i en Västsvensk kommun, anser att Skövde kommun inte följer sin jämställdhetspolicy. Detta i eftersom kommunen valde att anställa en man på en hög chefspost inom en av förvaltningarna.

I anmälan till DO säger kvinnan att kommunen i sin policy uppger att kvinnor ska ha företräde vid rekrytering till ledande befattningar vid lika meriter och där sökande representerar underrepresenterat kön.

Bland enhetscheferna vid den aktuella förvaltningen är det övervägande män som innehar de tjänsterna, könsfördelningen 75 procent män, säger kvinnan i anmälan.

Kvinnan anser att hon utsatts för könsdiskriminering vid rekryteringen till chefstjänsten i kommunen. Hon tycker att hon har bättre meriter till tjänsten, utifrån hur den var utformad i annonsen, än den man som fick den har.

Kvinnan, hemmahörande i en Västsvensk kommun, anser att Skövde kommun inte följer sin jämställdhetspolicy. Detta i eftersom kommunen valde att anställa en man på en hög chefspost inom en av förvaltningarna.

I anmälan till DO säger kvinnan att kommunen i sin policy uppger att kvinnor ska ha företräde vid rekrytering till ledande befattningar vid lika meriter och där sökande representerar underrepresenterat kön.

Bland enhetscheferna vid den aktuella förvaltningen är det övervägande män som innehar de tjänsterna, könsfördelningen 75 procent män, säger kvinnan i anmälan.

Kvinnan anser att hon utsatts för könsdiskriminering vid rekryteringen till chefstjänsten i kommunen. Hon tycker att hon har bättre meriter till tjänsten, utifrån hur den var utformad i annonsen, än den man som fick den har.