08 jan 2014 06:00

07 jan 2015 10:07

Småföretagare startar ofta upp på egen hand

58 procent av alla nya företagare startar sin verksamhet på egen hand, enligt en kartläggning från Fria företagare och Visma.

Kartläggningen, som gjordes inom flertalet branscher i landet, visade även att företag med flera ägare oftast startas inom familjen.

Så var det för 20 procent av de tillfrågade i Västra Götaland. Tolv procent startade med en tidigare kollega och nio procent med en kompis. I genomsnitt är varje företagare ägare till två företag. I Västra Götaland uppgav 26 procent av nystartarna att det är det andra företag i ordningen. 17 procent i undersökningen har startat fler än två företag.

Kartläggningen, som gjordes inom flertalet branscher i landet, visade även att företag med flera ägare oftast startas inom familjen.

Så var det för 20 procent av de tillfrågade i Västra Götaland. Tolv procent startade med en tidigare kollega och nio procent med en kompis. I genomsnitt är varje företagare ägare till två företag. I Västra Götaland uppgav 26 procent av nystartarna att det är det andra företag i ordningen. 17 procent i undersökningen har startat fler än två företag.