08 jan 2014 13:21

07 jan 2015 10:07

Socialnämnden får kritik av IVO

Socialnämnden i Skövde borde förvissat sig om att ett barn som var placerat i familjehem bemöttes respektfullt och korrekt. Det säger Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i ett beslut.

Ett barn har vid ett par tillfällen framfört klagomål mot det familjehem där barnet placerats. Det handlade främst om det bemötande som barnet fick i familjehemmet. Barnet tyckte att socialtjänsten inte lyssnade utan i stället baserade flera av sina beslut på uppgifter från familjehemsmamman.

När IVO nu granskat ärendet står det klart att myndigheten anser att socialnämnden i Skövde borde förvissat sig om att barnet inte for illa i familjehemmet och att barnet bemöttes respektfullt och korrekt. IVO anser heller inte att nämnden ansträngt sig tillräckligt för att hjälpa barnet att sätta ord på det som barnet varit missnöjt med.

Barnet har också hävdat att familjehemsföräldrarna har brutit mot tystnadsplikten när de talat om barnets personliga förhållanden inför andra. Men IVO slår fast att familjehemsföräldrar inte omfattas av sekretesslagens bestämmelser.

Utöver dessa påpekanden anser IVO att det inte finns skäl att rikta ytterligare kritik gällande ärendets handläggning.

Ett barn har vid ett par tillfällen framfört klagomål mot det familjehem där barnet placerats. Det handlade främst om det bemötande som barnet fick i familjehemmet. Barnet tyckte att socialtjänsten inte lyssnade utan i stället baserade flera av sina beslut på uppgifter från familjehemsmamman.

När IVO nu granskat ärendet står det klart att myndigheten anser att socialnämnden i Skövde borde förvissat sig om att barnet inte for illa i familjehemmet och att barnet bemöttes respektfullt och korrekt. IVO anser heller inte att nämnden ansträngt sig tillräckligt för att hjälpa barnet att sätta ord på det som barnet varit missnöjt med.

Barnet har också hävdat att familjehemsföräldrarna har brutit mot tystnadsplikten när de talat om barnets personliga förhållanden inför andra. Men IVO slår fast att familjehemsföräldrar inte omfattas av sekretesslagens bestämmelser.

Utöver dessa påpekanden anser IVO att det inte finns skäl att rikta ytterligare kritik gällande ärendets handläggning.