10 jan 2014 07:00

23 jan 2015 15:37

148 gravstenar var dåligt förankrade

Många gravstenar på kyrkogården i Skultorp är uppstöttade eller ligger ner. De har inte klarat säkerhetskontrollen. Hittills är det 148 av 650.
– Det är många, vi trodde inte att det skulle vara så många, säger Anette Senby, kyrkogårdsföreståndare, som skickat brev till gravrättsinnehavarna för åtgärd.

Säkerhetsansvaret på en kyrkogård är delat. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för arbetsmiljö och säkerhet för dem som arbetar eller vistas på kyrkogården. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och gravstenen och bekostar en återmontering av gravstenen om det blir nödvändigt.

I oktober 2011 omkom en flicka efter att ha fått en gravsten på sig på Bollebygds kyrkogård. För att undvika liknande olyckor har Centrala gravvårdskommittén tagit fram direktiv för att säkra gravstenar på kyrkogårdar.

Skickat ut brev

I Skultorps församling påbörjades det arbetet efter en kurs i september förra året. I församlingen finns sex kyrkogårdar och hittills är det bara den vid Norra Kyrketorps kyrka som kontrollerats.

– Där finns 650 gravstenar. Vi har inte gjort klart hela kyrkogården, vi har ett helt kvarter kvar, säger kyrkogårdsföreståndaren Anette Senby.

Av de kontrollerade gravstenarna var det 148 som fick anmärkning.

– Det är många, vi trodde inte att det skulle vara så många. Jag har skickat ut brev till alla om vad som ska göras med graven. Sedan får de ta kontakt med stenhuggare. De har fram till sista maj på sig.

Ska klara 35 kilo

Tre personer krävs för att göra testet: En som drar, en som mäter och en som för protokoll.

Först lägger Anette Senby ett bildäck framför gravstenen.

– Om gravstenen skulle ramla. Går den sönder och vi har förstört den så får vi betala.

Sedan är det dags att testa om gravstenen klarar 35 kilo dragkraft utan att välta. Vaktmästaren Simon Tingberg håller koll på hur mycket gravstenen viker sig.

– Vi har en tabell att utgå från. Där finns en skala som beror på hur hög och tjock stenen är.

De noterar också hur gravstenen är fastsatt och följer riktlinjer för hur mycket av stenen som ska vara under jord. Gravstenar som står på en sockel ska sitta fast med två rostfria 14 centimeter långa dubb. Sockeln ska också vara väl förankrad.

Arbetet fortsätter

Gravstenar som inte blivit godkända har stöttats upp eller lagts ned. De som stöttats upp har försetts med ett band.

– Det ser inte roligt ut, men det får inte bli för snyggt. Då är risken att det blir permanent, därför ser det ut som det gör. Banden har olika färg och vi har fått frågan om olika färger betyder att det är olika farligt. Så är det inte, vi köpte de band som fanns, säger Anette Senby.

Arbetet med att kontrollera gravstenar fortsätter i vår och målet är att det ska vara klart i sommar.

Gravstenar som inte åtgärdas räknas som vanvårdade. Då får Anette Senby dokumentera vanvårdens framfart och skicka ut brev till gravrättsinnehavaren om det i stället.

Säkerhetsansvaret på en kyrkogård är delat. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för arbetsmiljö och säkerhet för dem som arbetar eller vistas på kyrkogården. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och gravstenen och bekostar en återmontering av gravstenen om det blir nödvändigt.

I oktober 2011 omkom en flicka efter att ha fått en gravsten på sig på Bollebygds kyrkogård. För att undvika liknande olyckor har Centrala gravvårdskommittén tagit fram direktiv för att säkra gravstenar på kyrkogårdar.

Skickat ut brev

I Skultorps församling påbörjades det arbetet efter en kurs i september förra året. I församlingen finns sex kyrkogårdar och hittills är det bara den vid Norra Kyrketorps kyrka som kontrollerats.

– Där finns 650 gravstenar. Vi har inte gjort klart hela kyrkogården, vi har ett helt kvarter kvar, säger kyrkogårdsföreståndaren Anette Senby.

Av de kontrollerade gravstenarna var det 148 som fick anmärkning.

– Det är många, vi trodde inte att det skulle vara så många. Jag har skickat ut brev till alla om vad som ska göras med graven. Sedan får de ta kontakt med stenhuggare. De har fram till sista maj på sig.

Ska klara 35 kilo

Tre personer krävs för att göra testet: En som drar, en som mäter och en som för protokoll.

Först lägger Anette Senby ett bildäck framför gravstenen.

– Om gravstenen skulle ramla. Går den sönder och vi har förstört den så får vi betala.

Sedan är det dags att testa om gravstenen klarar 35 kilo dragkraft utan att välta. Vaktmästaren Simon Tingberg håller koll på hur mycket gravstenen viker sig.

– Vi har en tabell att utgå från. Där finns en skala som beror på hur hög och tjock stenen är.

De noterar också hur gravstenen är fastsatt och följer riktlinjer för hur mycket av stenen som ska vara under jord. Gravstenar som står på en sockel ska sitta fast med två rostfria 14 centimeter långa dubb. Sockeln ska också vara väl förankrad.

Arbetet fortsätter

Gravstenar som inte blivit godkända har stöttats upp eller lagts ned. De som stöttats upp har försetts med ett band.

– Det ser inte roligt ut, men det får inte bli för snyggt. Då är risken att det blir permanent, därför ser det ut som det gör. Banden har olika färg och vi har fått frågan om olika färger betyder att det är olika farligt. Så är det inte, vi köpte de band som fanns, säger Anette Senby.

Arbetet med att kontrollera gravstenar fortsätter i vår och målet är att det ska vara klart i sommar.

Gravstenar som inte åtgärdas räknas som vanvårdade. Då får Anette Senby dokumentera vanvårdens framfart och skicka ut brev till gravrättsinnehavaren om det i stället.