10 jan 2014 14:18

07 jan 2015 09:51

JO ska granska arbetsförmedlingen

En person i Skövde har anmält arbetsförmedlingen till Justitieombudsmannen (JO). Orsaken är att personen anser att handläggning av dennes ansökan om starta eget-bidrag har hanterats felaktigt och anmälaren inte har fått möjlighet att få till en omprövning av ansökan på korrekt sätt.

JO har nu beslutat att inleda en utredning av arbetsförmedlingen med anledning av klagomålen i anmälan. Arbetsförmedlingen å sin sida anmodas att göra en egen utredning och yttra sig kring det inträffade.

En person i Skövde har anmält arbetsförmedlingen till Justitieombudsmannen (JO). Orsaken är att personen anser att handläggning av dennes ansökan om starta eget-bidrag har hanterats felaktigt och anmälaren inte har fått möjlighet att få till en omprövning av ansökan på korrekt sätt.

JO har nu beslutat att inleda en utredning av arbetsförmedlingen med anledning av klagomålen i anmälan. Arbetsförmedlingen å sin sida anmodas att göra en egen utredning och yttra sig kring det inträffade.