11 jan 2014 14:43

07 jan 2015 10:07

Strömavbrott i Stöpen avhjälpt

UPPDATERAD VERSION. Vattenfall hade under drygt två timmar ett stort strömavbrott i Stöpen som berörde 680 kunder.

Strömmen försvann vid tolvtiden och berörde hela Stöpen. På grund av avbrottet har HK country ställt in tre matcher i Stöpenhallen.

Strömmen återkom klockan 14.20 till samtliga kunder utom en. Där beräknas strömmen vara tillbaka cirka klockan 15.

Enligt Vattenfalls kundtjänst försvann strömmen 12.01 men man vet ännu inte vad avbrottet berodde på.

Strömmen försvann vid tolvtiden och berörde hela Stöpen. På grund av avbrottet har HK country ställt in tre matcher i Stöpenhallen.

Strömmen återkom klockan 14.20 till samtliga kunder utom en. Där beräknas strömmen vara tillbaka cirka klockan 15.

Enligt Vattenfalls kundtjänst försvann strömmen 12.01 men man vet ännu inte vad avbrottet berodde på.