11 jan 2014 14:26

07 jan 2015 10:07

Strömavbrott i Stöpen avhjälpt

Vattenfall hade under drygt ett par timmar ett stort strömavbrott i Stöpen som berörde 680 kunder.

Strömmen försvann vid tolvtiden och berörde hela Stöpen. På grund av avbrottet har HK country ställt in tre matcher i Stöpenhallen.

Strömmen återkom cirka 14.20.

Strömmen försvann vid tolvtiden och berörde hela Stöpen. På grund av avbrottet har HK country ställt in tre matcher i Stöpenhallen.

Strömmen återkom cirka 14.20.