11 jan 2014 06:00

23 jan 2015 15:37

Årets sista snöstorm spräckte budgeten rejält

Snöröjningen under snöstormen i december kostade två miljoner kronor.
Det gjorde också att snöröjningsbudgeten för 2013 gick 400 000 kronor minus.

För 2013 fanns nio miljoner kronor i budgeten för snöröjning i Skövde. Och ända fram till fredagen den 6 december såg det ut som om det skulle bli ett rejält överskott i budgeten. Då kom Sven.

Snöstorm ledde till minus

– Det såg riktigt bra ut, men när snöstormen Sven kom den där fredagen och sedan fortsatte på söndagen, då drog kostnaderna snabbt iväg. Snöröjningen den helgen kostade två miljoner kronor, säger Anna Möller, gatuchef i kommunen.

– Detta gjorde att snöröjningen totalt för 2013 gick back med 400 000 kronor.

Enligt Anna Möller fick man prognoser som talade om att det skulle bli mildväder i direkt anslutning till snöstormen, men att låta snön ligga kvar för att rädda budgeten var aldrig aktuellt.

– Nej, det fanns inget alternativ. Vi kunde inte låta snön ligga kvar och smälta. Det handlar ju också om trafiksäkerhet.

Dyra fösta månader

Även de första månaderna på året blev dyrare än vanligt.

– Vi fick arbeta mycket med halkbekämpning, och snön låg kvar väldigt länge. Och när det är så används mycket sand, vilket leder till att sandupptagningen på våren blir mer omfattande. Det arbetet går på samma budget.

I vissa andra kommuner har överskott i snöröjningsbudgeten använts till beläggningsarbeten. Det har inte varit möjligt i Skövde.

Räckte inte till asfalt

– Eftersom det första halvåret blev dyrare än normalt, blev det inga pengar för asfaltering, vilket pengarna i så fall skulle använts till. Om det blir pengar över i början av året måste de användas under samma kalenderår, vi får inte ta med oss överskott till nästa budgetår.

Är det positivt eller negativt?

– Nja, mest positivt. Vi tar ju inte heller med oss underskottet.

Tekniska förvaltningen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av det kommunala vägnätet, totalt cirka 20 mil gata, bussgator, torg, parkeringsplatser och tio mil gång- och cykelvägar. Trafikverket sköter samma arbete på riksvägarna till, från och genom Skövde.

För 2013 fanns nio miljoner kronor i budgeten för snöröjning i Skövde. Och ända fram till fredagen den 6 december såg det ut som om det skulle bli ett rejält överskott i budgeten. Då kom Sven.

Snöstorm ledde till minus

– Det såg riktigt bra ut, men när snöstormen Sven kom den där fredagen och sedan fortsatte på söndagen, då drog kostnaderna snabbt iväg. Snöröjningen den helgen kostade två miljoner kronor, säger Anna Möller, gatuchef i kommunen.

– Detta gjorde att snöröjningen totalt för 2013 gick back med 400 000 kronor.

Enligt Anna Möller fick man prognoser som talade om att det skulle bli mildväder i direkt anslutning till snöstormen, men att låta snön ligga kvar för att rädda budgeten var aldrig aktuellt.

– Nej, det fanns inget alternativ. Vi kunde inte låta snön ligga kvar och smälta. Det handlar ju också om trafiksäkerhet.

Dyra fösta månader

Även de första månaderna på året blev dyrare än vanligt.

– Vi fick arbeta mycket med halkbekämpning, och snön låg kvar väldigt länge. Och när det är så används mycket sand, vilket leder till att sandupptagningen på våren blir mer omfattande. Det arbetet går på samma budget.

I vissa andra kommuner har överskott i snöröjningsbudgeten använts till beläggningsarbeten. Det har inte varit möjligt i Skövde.

Räckte inte till asfalt

– Eftersom det första halvåret blev dyrare än normalt, blev det inga pengar för asfaltering, vilket pengarna i så fall skulle använts till. Om det blir pengar över i början av året måste de användas under samma kalenderår, vi får inte ta med oss överskott till nästa budgetår.

Är det positivt eller negativt?

– Nja, mest positivt. Vi tar ju inte heller med oss underskottet.

Tekniska förvaltningen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av det kommunala vägnätet, totalt cirka 20 mil gata, bussgator, torg, parkeringsplatser och tio mil gång- och cykelvägar. Trafikverket sköter samma arbete på riksvägarna till, från och genom Skövde.