13 jan 2014 06:00

07 jan 2015 10:07

Studie av äldre patienter stoppas

Etiska skäl gör att den regionala etikprövningsnämnden stoppar en studie av äldre patienter på Skaraborgs sjukhus.

Syftet med studien var att kartlägga vilka faktorer som har betydelse för livslängd och sjuklighet. Den skulle utföras på äldre patienter men den regionala etikprövningsnämnden avslog ansökan.

Nämnden anser att det inte är etiskt förvarbart att utsätta patienterna för en studie som ändå inte kan ge svar på frågeställningarna. Patienternas demens kan försvåra tolkningen av resultaten.

Inte heller är det rimligt att ta blodprov som kräver en så stor (1 deciliter) mängd, dessutom är det svårt att garantera att proverna tas på fastande patienter, enligt nämnden.

Syftet med studien var att kartlägga vilka faktorer som har betydelse för livslängd och sjuklighet. Den skulle utföras på äldre patienter men den regionala etikprövningsnämnden avslog ansökan.

Nämnden anser att det inte är etiskt förvarbart att utsätta patienterna för en studie som ändå inte kan ge svar på frågeställningarna. Patienternas demens kan försvåra tolkningen av resultaten.

Inte heller är det rimligt att ta blodprov som kräver en så stor (1 deciliter) mängd, dessutom är det svårt att garantera att proverna tas på fastande patienter, enligt nämnden.

  • Alf Ehn