13 jan 2014 11:18

07 jan 2015 09:51

Skövdebo vann tvist om studiestöd

En student i Skövde har rätt till studiestöd. Det har Överklagandenämnden för studiestöd beslutat och undanröjer därmed Centrala studiestödsnämndens avslag.

Skövdestudenten hade ansökt om studiemedel för studier vid Linnéuniversitet under läsåret 2013/2014.

Saknades en poäng

Centrala studiestödsnämnden, CSN, avslog dock ansökan. Detta med motiveringen att studenten redovisat 14,5 högskolepoäng för den period studiemedel senast beviljats och 2,5 högskolepoäng därefter. För att kunna få studiemedel igen måste studenten klara ytterligare en högskolepoäng menade CSN i sitt avslagsbeslut.

Finns särskilda skäl

Skövdebon överklagade då till Överklagandenämnden för studiestöd som i sitt beslut ger honom rätt till studiemedel.

Nämnden motiverar beslutet med att det är konstaterat att studenten har dyslexi. Därmed finns det, enligt nämnden, särskilda skäl för att medge studiemedel trots att studier under vårterminen 2013 inte skett i normal takt och att studenten heller inte uppfyllt studieresultatkravet.

Skövdestudenten hade ansökt om studiemedel för studier vid Linnéuniversitet under läsåret 2013/2014.

Saknades en poäng

Centrala studiestödsnämnden, CSN, avslog dock ansökan. Detta med motiveringen att studenten redovisat 14,5 högskolepoäng för den period studiemedel senast beviljats och 2,5 högskolepoäng därefter. För att kunna få studiemedel igen måste studenten klara ytterligare en högskolepoäng menade CSN i sitt avslagsbeslut.

Finns särskilda skäl

Skövdebon överklagade då till Överklagandenämnden för studiestöd som i sitt beslut ger honom rätt till studiemedel.

Nämnden motiverar beslutet med att det är konstaterat att studenten har dyslexi. Därmed finns det, enligt nämnden, särskilda skäl för att medge studiemedel trots att studier under vårterminen 2013 inte skett i normal takt och att studenten heller inte uppfyllt studieresultatkravet.

  • Lars Berthilsson