14 jan 2014 13:28

07 jan 2015 10:07

Exchange finans stänger alla kontor

Finansinspektionen återkallar Exchange finans tillstånd att driva finansieringsrörelse och kontoren är nu stängda.
I Skövde finns sju anställda inom företaget.

Finansinspektionen menar att Exchange finans har haft allvarliga brister i sin interna styrning och kontroll, och har särskilt brustit i att vidta åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Finansinspektionen beslutade att företaget omgående skulle upphöra med all verksamhet och kontoren stängdes under tisdagen.

Bo Korposoff, vd för Exchange finans, skriver på företagets hemsida att Finansinspektionens beslut kommer överklagas.

Finansinspektionen menar att Exchange finans har haft allvarliga brister i sin interna styrning och kontroll, och har särskilt brustit i att vidta åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Finansinspektionen beslutade att företaget omgående skulle upphöra med all verksamhet och kontoren stängdes under tisdagen.

Bo Korposoff, vd för Exchange finans, skriver på företagets hemsida att Finansinspektionens beslut kommer överklagas.