14 jan 2014 07:00

23 jan 2015 15:37

Vättervatten – i Boulognersjön

Att bada i Boulognersjön i sommar blir nästan som att bada i Vättern.
Sjön kommer nämligen att fyllas på med vättervatten direkt ur ledningen.

Den lösningen har växt fram i arbetet på tekniska förvaltningen som har uppdraget att göra sjön badbar till sommaren 2014. Ursprungligen var tanken att djupborra två brunnar som skulle förse sjön med friskt grundvatten.

En lösning som visade sig bli dyrare än väntat. Med grundvatten som tillflöde fanns också en risk för att sjön skulle bli allt för kall att bada i enligt den konsult som Skövde kommun använt i arbetet.

– Det blev billigare att använda vättervatten och vi kommer att koppla in oss på en ledning som passerar vid Ekedal, berättar Marie Larsson, stadsträdgårdsmästare i Skövde kommun.

Skövde är en av de kommuner i Skaraborg som tar sitt dricksvatten i ledningar från Vättern. Enligt Marie Larsson är de volymer som kommer att användas för att förse Boulognersjön med friskt vatten försumbara i sammanhanget.

I den färska konsultrapport om möjligheterna att göra sjön badbar igen uppskattas att vattnet bör omsättas på 18–21 dagar. Nuvarande sjövolym bedöms till 14 000–17 000 kubikmeter.

– Vi bedömer att vi behöver fylla på med 10 liter per sekund under de fyra sommarmånaderna, säger Marie Larsson.

Rapporten omfattar också analyser av nya provtagningar i sjön och enligt den är bakteriehalterna mycket låga. Konsultens sammanfattande slutsats är också att provtagningarna talar för att sjön kan bli badbar igen.

Viss algblomning fanns sommaren 2013, men enligt Marie Larsson berodde det på värmen och på att vattnet stod stilla utan omsättning.

Under måndagen hade tekniska förvaltningen möte med Miljösamverkan östra Skaraborg och Länsstyrelsen i Västra Götaland om planerna. Beskeden från myndigheterna var positiva och innebär att man går vidare som planerat.

Totalt investerar Skövde kommun två miljoner konor för att under 2014 göra Boulognersjön badbar och området mer attraktivt.

Den lösningen har växt fram i arbetet på tekniska förvaltningen som har uppdraget att göra sjön badbar till sommaren 2014. Ursprungligen var tanken att djupborra två brunnar som skulle förse sjön med friskt grundvatten.

En lösning som visade sig bli dyrare än väntat. Med grundvatten som tillflöde fanns också en risk för att sjön skulle bli allt för kall att bada i enligt den konsult som Skövde kommun använt i arbetet.

– Det blev billigare att använda vättervatten och vi kommer att koppla in oss på en ledning som passerar vid Ekedal, berättar Marie Larsson, stadsträdgårdsmästare i Skövde kommun.

Skövde är en av de kommuner i Skaraborg som tar sitt dricksvatten i ledningar från Vättern. Enligt Marie Larsson är de volymer som kommer att användas för att förse Boulognersjön med friskt vatten försumbara i sammanhanget.

I den färska konsultrapport om möjligheterna att göra sjön badbar igen uppskattas att vattnet bör omsättas på 18–21 dagar. Nuvarande sjövolym bedöms till 14 000–17 000 kubikmeter.

– Vi bedömer att vi behöver fylla på med 10 liter per sekund under de fyra sommarmånaderna, säger Marie Larsson.

Rapporten omfattar också analyser av nya provtagningar i sjön och enligt den är bakteriehalterna mycket låga. Konsultens sammanfattande slutsats är också att provtagningarna talar för att sjön kan bli badbar igen.

Viss algblomning fanns sommaren 2013, men enligt Marie Larsson berodde det på värmen och på att vattnet stod stilla utan omsättning.

Under måndagen hade tekniska förvaltningen möte med Miljösamverkan östra Skaraborg och Länsstyrelsen i Västra Götaland om planerna. Beskeden från myndigheterna var positiva och innebär att man går vidare som planerat.

Totalt investerar Skövde kommun två miljoner konor för att under 2014 göra Boulognersjön badbar och området mer attraktivt.