15 jan 2014 13:25

07 jan 2015 10:07

Svartmögel i kylrum på förskola

Svartmögel och smuts i kylrummet – det upptäcktes vid en inspektion på förskolan Ollonborren.
– Allt är åtgärdat nu, det var aldrig någon fara för barnen, säger Josefine Schön, kommunens måltidsavdelning.

För en dryg månad sedan genomförde miljönämnden östra Skaraborg en kontroll på förskolan Ollonborren i Skövde. Då framkom att det fanns flera brister vid anläggningen i rutinerna för rengöring.

Vid kontrollen konstaterades att rengöringen i ett kylrum inte fungerat som den skulle – i taket påträffades kraftig tillväxt av svartmögel. Även väggarna i kylrummet var smutsiga och det fanns även smutsiga golv och lister och utrustning förvarades i smutsiga utrymmen.

Risk för spridning

I det föreläggande om åtgärder som miljönämnden delgav Skövde kommun i mitten av december poängterade man att ”med smuts menas här sådan smuts som inte uppkommer under dagens produktion”.

Gällande svartmöglet var miljönämnden tydlig med att det fanns risk för att mögelsporer skulle spridas och kontaminera livsmedel som förvarades i kylen.

Efter inspektionen i december kom miljönämnden med ett föreläggande där man krävde att lokalerna skulle rengöras. Detta skulle vara åtgärdat senast fyra veckor efter att kommunen tagit del av föreläggandet.

”Så ska det inte se ut”

– Vi har egentligen tills på fredag på oss, men allt är redan åtgärdat. Det gjorde vi några dagar efter att föreläggandet kom, säger Josefine Schön, kvalitetsutvecklare vid Skövde kommuns måltidsavdelning, med ansvar för att regler och rutiner följs på de 64 kommunala köken.

– Det ska inte se ut som det gjorde, rutinerna har brustit helt enkelt. Men vad gäller svartmöglet så har det uppkommit kort innan inspektionen beroende på att ett aggregat byttes och att vissa hål därefter inte pluggades igen.

Enligt Josefine Schön är en del av det som miljönämnden kallat smuts inte alls smuts utan i stället en skada.

– Förmodligen har någon för många år sedan använt fel rengöringsmedel vilket gett en frätskada på plåten.

I föreläggandet står att det funnits risk för att mögelsporer skulle kunnat spridas till livsmedel som förvarades i kylen, håller du med?

– Nej, allt som förvaras i kylen är ju övertäckt. Det har inte funnits någon fara för att barnen på förskolan skulle blivit sjuka.

För en dryg månad sedan genomförde miljönämnden östra Skaraborg en kontroll på förskolan Ollonborren i Skövde. Då framkom att det fanns flera brister vid anläggningen i rutinerna för rengöring.

Vid kontrollen konstaterades att rengöringen i ett kylrum inte fungerat som den skulle – i taket påträffades kraftig tillväxt av svartmögel. Även väggarna i kylrummet var smutsiga och det fanns även smutsiga golv och lister och utrustning förvarades i smutsiga utrymmen.

Risk för spridning

I det föreläggande om åtgärder som miljönämnden delgav Skövde kommun i mitten av december poängterade man att ”med smuts menas här sådan smuts som inte uppkommer under dagens produktion”.

Gällande svartmöglet var miljönämnden tydlig med att det fanns risk för att mögelsporer skulle spridas och kontaminera livsmedel som förvarades i kylen.

Efter inspektionen i december kom miljönämnden med ett föreläggande där man krävde att lokalerna skulle rengöras. Detta skulle vara åtgärdat senast fyra veckor efter att kommunen tagit del av föreläggandet.

”Så ska det inte se ut”

– Vi har egentligen tills på fredag på oss, men allt är redan åtgärdat. Det gjorde vi några dagar efter att föreläggandet kom, säger Josefine Schön, kvalitetsutvecklare vid Skövde kommuns måltidsavdelning, med ansvar för att regler och rutiner följs på de 64 kommunala köken.

– Det ska inte se ut som det gjorde, rutinerna har brustit helt enkelt. Men vad gäller svartmöglet så har det uppkommit kort innan inspektionen beroende på att ett aggregat byttes och att vissa hål därefter inte pluggades igen.

Enligt Josefine Schön är en del av det som miljönämnden kallat smuts inte alls smuts utan i stället en skada.

– Förmodligen har någon för många år sedan använt fel rengöringsmedel vilket gett en frätskada på plåten.

I föreläggandet står att det funnits risk för att mögelsporer skulle kunnat spridas till livsmedel som förvarades i kylen, håller du med?

– Nej, allt som förvaras i kylen är ju övertäckt. Det har inte funnits någon fara för att barnen på förskolan skulle blivit sjuka.