15 jan 2014 15:05

23 jan 2015 15:37

Fler ska upptäcka närtrafik

Västtrafik ska utveckla konceptet med närtrafik. Nästa vecka startar ett pilotprojekt där en av nyheterna är resor över kommungränserna.

Närtrafik kan beskrivas som kollektivtrafik mellan landsort och tätort där ordinarie linjetrafik saknas. Närtrafiken måste förbeställas minst en timme innan resa och kostar 38 kronor.

I Skaraborg är närtrafiken inarbetad bland samtliga kommuner och i Västra Götaland är det totalt 33 av 49 kommuner som har resmöjligheten.

– Nu ska vi titta på hur vi dels kan utveckla och förbättra närtrafiken, men också ge alla invånare ett minsta utbud av resmöjligheter, säger Camilla Holtet, som är trafikutvecklingschef på Västtrafik.

Olika förutsättningar

Med start 20 januari kommer tio kommuner – Skara, Vara, Götene, Åmål, Dals Ed, Bengtsfors, Mellerud, Färgelanda, Munkedal samt Tranemo – att ingå i ett pilotprojekt som ska få fler att upptäcka resmöjligheten. Tre av kommunerna saknar i dag närtrafik, fyra har men ska få utökad närtrafik medan utbudet i tre inte påverkas.

Men det är en sanning med modifikation. En av nyheterna är nämligen att man nu kan åka över kommungränserna – till exempel mellan Skara och Skövde kommun.

Andra nyheter är möjligheten att betala via sms samt boka anslutningsresor. Projektet pågår fram till 13 december och tills dess kan de 22 000 potientiella resenärerna, som Västtrafik har identifierat, resa under fem olika tidsintervaller på vardagar.

Projektet har en total budget på 1,5 miljoner kronor och finansieras av kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland.

Närtrafik kan beskrivas som kollektivtrafik mellan landsort och tätort där ordinarie linjetrafik saknas. Närtrafiken måste förbeställas minst en timme innan resa och kostar 38 kronor.

I Skaraborg är närtrafiken inarbetad bland samtliga kommuner och i Västra Götaland är det totalt 33 av 49 kommuner som har resmöjligheten.

– Nu ska vi titta på hur vi dels kan utveckla och förbättra närtrafiken, men också ge alla invånare ett minsta utbud av resmöjligheter, säger Camilla Holtet, som är trafikutvecklingschef på Västtrafik.

Olika förutsättningar

Med start 20 januari kommer tio kommuner – Skara, Vara, Götene, Åmål, Dals Ed, Bengtsfors, Mellerud, Färgelanda, Munkedal samt Tranemo – att ingå i ett pilotprojekt som ska få fler att upptäcka resmöjligheten. Tre av kommunerna saknar i dag närtrafik, fyra har men ska få utökad närtrafik medan utbudet i tre inte påverkas.

Men det är en sanning med modifikation. En av nyheterna är nämligen att man nu kan åka över kommungränserna – till exempel mellan Skara och Skövde kommun.

Andra nyheter är möjligheten att betala via sms samt boka anslutningsresor. Projektet pågår fram till 13 december och tills dess kan de 22 000 potientiella resenärerna, som Västtrafik har identifierat, resa under fem olika tidsintervaller på vardagar.

Projektet har en total budget på 1,5 miljoner kronor och finansieras av kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland.

  • Carl Johan Hjerpe