17 jan 2014 06:00

07 jan 2015 10:07

Färre ungdomar utsätts för brott

Brottsligheten mot Skövdes ungdomar i offentliga miljöer minskade kraftigt under förra året. Samtidigt ökade antalet anmälda brott i nära relationer.
– I båda fallen märks effekter av polisiära insatser, säger Johan Rapp, kommissarie vid Skövdepolisen.

Brottsförebyggande rådets preliminära statistik över antalet anmälda brott 2013 blev officiell i går. För Västra Götaland ligger siffran kvar på ungefär samma nivå som tidigare år, 225 274 för 2013 mot 225 424 2012.

För Skövdes del handlar det i stället om en markant minskning av antalet anmälda brott, 4 555 mot 5 070 under 2012. Jämfört med 2011, då 5 517 brott anmäldes, är det en kraftfull nedgång.

Polisnärvaro

– I vissa brottskategorier är det svårt att peka på specifika orsaker, men när det handlar om våld i offentliga miljöer så ser vi att brotten minskar i antal efter riktade polisiära insatser, säger Johan Rapp och syftar främst på arbetet med ökad närvaro i centrum på kvällar och helger och samarbetet mellan Skövdes krogar mot narkotika.

Enligt Brås statistik har antalet anmälningar om olaga hot, ofredande och förföljelse av personer under 18 år nästan halverats sedan 2011.

– Det är väldigt glädjande. Samtidigt vet vi att de som löper störst risk att utsättas för våld i offentliga miljöer är vuxna människor över 18 år.

Internetbedrägerier

Brottskategorier där antalet anmälningar ökar är bland annat bedrägerier och ekonomisk brottslighet. I Skövde nystades flera fall av internetbedrägerier upp ifjol, där privatpersoner antingen betalat för en vara och inte fått någon leverans, eller sålt varor och inte fått betalt. Det förekommer även att privatpersoner utsätts för falska kreditköp av annan person i eget namn. Även anmälningar om våld i nära relationer har ökat.

– Här jobbar vi aktivt med att öka benägenheten att anmäla misstanke om brott, säger Johan Rapp.

I statistiken syns också effekter av enskilda ärenden. Det uppmärksammade fallet med idrottsledaren i Skövde som bland annat misstänks för två fall av våldtäkt mot barn och flera fall av utnyttjande av barn för sexuell posering, bidrog exempelvis starkt till att dra upp kolumnen för antalet anmälda sexualbrott.

Brottsförebyggande rådets preliminära statistik över antalet anmälda brott 2013 blev officiell i går. För Västra Götaland ligger siffran kvar på ungefär samma nivå som tidigare år, 225 274 för 2013 mot 225 424 2012.

För Skövdes del handlar det i stället om en markant minskning av antalet anmälda brott, 4 555 mot 5 070 under 2012. Jämfört med 2011, då 5 517 brott anmäldes, är det en kraftfull nedgång.

Polisnärvaro

– I vissa brottskategorier är det svårt att peka på specifika orsaker, men när det handlar om våld i offentliga miljöer så ser vi att brotten minskar i antal efter riktade polisiära insatser, säger Johan Rapp och syftar främst på arbetet med ökad närvaro i centrum på kvällar och helger och samarbetet mellan Skövdes krogar mot narkotika.

Enligt Brås statistik har antalet anmälningar om olaga hot, ofredande och förföljelse av personer under 18 år nästan halverats sedan 2011.

– Det är väldigt glädjande. Samtidigt vet vi att de som löper störst risk att utsättas för våld i offentliga miljöer är vuxna människor över 18 år.

Internetbedrägerier

Brottskategorier där antalet anmälningar ökar är bland annat bedrägerier och ekonomisk brottslighet. I Skövde nystades flera fall av internetbedrägerier upp ifjol, där privatpersoner antingen betalat för en vara och inte fått någon leverans, eller sålt varor och inte fått betalt. Det förekommer även att privatpersoner utsätts för falska kreditköp av annan person i eget namn. Även anmälningar om våld i nära relationer har ökat.

– Här jobbar vi aktivt med att öka benägenheten att anmäla misstanke om brott, säger Johan Rapp.

I statistiken syns också effekter av enskilda ärenden. Det uppmärksammade fallet med idrottsledaren i Skövde som bland annat misstänks för två fall av våldtäkt mot barn och flera fall av utnyttjande av barn för sexuell posering, bidrog exempelvis starkt till att dra upp kolumnen för antalet anmälda sexualbrott.

Anmälda brott i Skövde kommun

2012 2013

Våldsbrott 594 529

Sexualbrott 65 101

Hot-, kränkning 741 614

Stöld-, rån- och häleri 2 080 1 778

Skadegörelse 480 460

Alkohol- , narkotika 458 385

Bedrägeri, förfalskning 292 312

Ekonomisk brottslighet 30 50

Totalt: 5 070 4 555

Källa: Brå, Brottsförebyggande rådet