17 jan 2014 16:11

23 jan 2015 15:37

Glädje på Vuxenutbildningen

I hård konkurrens har Vuxenutbildningen i Skövde tilldelats två yrkeshögskoleutbildningar – fastighetstekniker 2 och medicinsk sekreterare – med start till hösten.
– Vi är i ett lyckorus, säger skolledningen.

Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat att tilldela Vuxenutbildningen i Skövde två yrkeshögskoleutbildningar: Fastighetstekniker 2 (fastighetstekniker 1 är en gymnasieutbildning) på tre terminer och medicinsk sekreterare, fyra terminer.

Utbildningarna startar till hösten, fastighetstekniker 2 med 20 platser och ytterligare 20 platser hösten 2015 och medicinsk sekreterare med 25 platser och ytterligare 25 hösten 2015.

– Vi blev väldigt glada. Det har föregåtts av en lång planering och en omfattande ansökningsprocess. Fastighetstekniker 2 är helt ny för oss och vi är de enda i Sverige som har den utbildningen nu, medicinsk sekreterare har vi haft tidigare, säger Johan Strömberg, avdelningschef Vuxenutbildningen.

Nio miljoner kronor

Det finns flera skäl till glädjen – utbildningarna gick till Skövde i hård konkurrens, utbildningarna innebär ett statligt stöd på nio miljoner kronor och framför allt: utbildningarna är efterfrågade i branschen.

– Arbetslivet ska tala om för oss vilka behov som finns. Fastighetsägare och fastighetsbolag i Skövde har också varit med och utformat ansökan och innehållet i utbildningen, säger Bengt Säll, samordnare vid Vuxenutbildningen.

Rekryteringsbehov

”Arbetslivet” representerades på en presskonferens under fredagen av Fastighetsägarnas Mattias Peterson och Skövdebostäders Thomas Olsson. De konstaterar att branschen står inför stora rekryteringsbehov.

– Det beror på pensionsavgångar, men också på att arbetet som bland annat fastighetsskötare kommer att breddas mer och mer.

Utbildningen fastighetstekniker 2 sker i samarbete med Kavelbro.

– Utbildningen ska i stor sett klaras av befintliga lärare, men vi kommer också att ta in lärare för vissa kurser, säger Roger Tapper, programledare.

Yrkeshögskola är en eftergymnasial utbildning, en populär utbildningsform som för åtta till nio av tio studenter leder till jobb.

Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat att tilldela Vuxenutbildningen i Skövde två yrkeshögskoleutbildningar: Fastighetstekniker 2 (fastighetstekniker 1 är en gymnasieutbildning) på tre terminer och medicinsk sekreterare, fyra terminer.

Utbildningarna startar till hösten, fastighetstekniker 2 med 20 platser och ytterligare 20 platser hösten 2015 och medicinsk sekreterare med 25 platser och ytterligare 25 hösten 2015.

– Vi blev väldigt glada. Det har föregåtts av en lång planering och en omfattande ansökningsprocess. Fastighetstekniker 2 är helt ny för oss och vi är de enda i Sverige som har den utbildningen nu, medicinsk sekreterare har vi haft tidigare, säger Johan Strömberg, avdelningschef Vuxenutbildningen.

Nio miljoner kronor

Det finns flera skäl till glädjen – utbildningarna gick till Skövde i hård konkurrens, utbildningarna innebär ett statligt stöd på nio miljoner kronor och framför allt: utbildningarna är efterfrågade i branschen.

– Arbetslivet ska tala om för oss vilka behov som finns. Fastighetsägare och fastighetsbolag i Skövde har också varit med och utformat ansökan och innehållet i utbildningen, säger Bengt Säll, samordnare vid Vuxenutbildningen.

Rekryteringsbehov

”Arbetslivet” representerades på en presskonferens under fredagen av Fastighetsägarnas Mattias Peterson och Skövdebostäders Thomas Olsson. De konstaterar att branschen står inför stora rekryteringsbehov.

– Det beror på pensionsavgångar, men också på att arbetet som bland annat fastighetsskötare kommer att breddas mer och mer.

Utbildningen fastighetstekniker 2 sker i samarbete med Kavelbro.

– Utbildningen ska i stor sett klaras av befintliga lärare, men vi kommer också att ta in lärare för vissa kurser, säger Roger Tapper, programledare.

Yrkeshögskola är en eftergymnasial utbildning, en populär utbildningsform som för åtta till nio av tio studenter leder till jobb.