17 jan 2014 07:00

23 jan 2015 15:37

Möjligheter till mer närproducerad mat i Skövde

EU-lagstiftningen förändras gällande upphandlingar

Positiv – men skeptisk. Skövde kommuns upphandlingschef Tommy Klang hoppas att nya EU-direktiv ska göra det lättare att upphandla närproducerat.
– Blir det så är det väldigt bra, men jag tror inte att det är så enkelt.

Kommuner och andra offentliga upphandlare får utökade möjligheter att välja när EU:s direktiv om upphandlingar görs om. EU-kommissionens förslag till nya direktiv godkändes i dagarna efter år av diskussioner.

Upphandlaren ska kunna ställa hårdare krav på företagen om bland annat sociala villkor, kollektivavtal för de anställda och ekologisk mat till skolor. Små och medelstora företag får större möjligheter att konkurrera om buden. Det behöver inte vara det lägsta priset som vinner.

De kan också betyda att det blir lättare att upphandla lokal matproduktion, tror EU-parlamentsledamoten Marita Ulvskog.

– Det blir möjligt för skolorna att till exempel köpa in mat från det närmaste jordbruket, sade hon i SVT i onsdags.

Kan bli positivt

Men Tommy Klang, upphandlingschef vid Skövde kommun, är luttrad och anser att det fortfarande finns många hinder kvar.

– Vi hoppas att detta kan ge oss större möjligheter, men allt kommer att ta tid. Nu ska den nya lagstiftningen först tolkas av jurister innan vi kan se vad den får för effekter för oss.

Om de nya direktiven till slut leder till att kommuner kan köpa in exempelvis närproducerat och ekologiskt livsmedel till de kommunala köken är det väldigt positivt, anser Tommy Klang.

– Men jag är tveksam till om vi kommer att kunna ange som krav att en vara ska vara producerad i Skövdeområdet. Vi måste ju också ställa andra krav som i så fall även andra kan uppfylla.

– Det som möjligen kan ge oss större möjligheter är om miljökraven skärps gällande transporter och liknande.

Inte lägsta priset

För inte heller tidigare har lägsta pris varit ett krav vid upphandlingar.

– Om vi har fått två likvärdiga anbud, där alla andra ställda krav uppfyllts, då gäller lägsta pris. Men vi kan också se på vad som är totalekonomisk mest fördelaktigt.

Där finns en mängd andra krav att ställa. Om en lastbil ska upphandlas tittar man bland annat på köregenskaper, ergonomi, design och annat som är viktigt.

– Vi ställer redan i dag miljö- och kvalitetskrav och innan vi ens tittar på priset vad gäller lastbilen måste först en fyrsidig lista på krav ha uppfyllts.

Upphandlingsenheten vid Skövde kommun ansvarar för upphandlingar i Skövde, Grästorp, Hjo, Karlsborg, Tibro, Tidaholm och Töreboda kommuner. Hundra upphandlingar – värdet måste var över 270 000 kronor på årsbasis – passerar årligen enheten.

Kommuner och andra offentliga upphandlare får utökade möjligheter att välja när EU:s direktiv om upphandlingar görs om. EU-kommissionens förslag till nya direktiv godkändes i dagarna efter år av diskussioner.

Upphandlaren ska kunna ställa hårdare krav på företagen om bland annat sociala villkor, kollektivavtal för de anställda och ekologisk mat till skolor. Små och medelstora företag får större möjligheter att konkurrera om buden. Det behöver inte vara det lägsta priset som vinner.

De kan också betyda att det blir lättare att upphandla lokal matproduktion, tror EU-parlamentsledamoten Marita Ulvskog.

– Det blir möjligt för skolorna att till exempel köpa in mat från det närmaste jordbruket, sade hon i SVT i onsdags.

Kan bli positivt

Men Tommy Klang, upphandlingschef vid Skövde kommun, är luttrad och anser att det fortfarande finns många hinder kvar.

– Vi hoppas att detta kan ge oss större möjligheter, men allt kommer att ta tid. Nu ska den nya lagstiftningen först tolkas av jurister innan vi kan se vad den får för effekter för oss.

Om de nya direktiven till slut leder till att kommuner kan köpa in exempelvis närproducerat och ekologiskt livsmedel till de kommunala köken är det väldigt positivt, anser Tommy Klang.

– Men jag är tveksam till om vi kommer att kunna ange som krav att en vara ska vara producerad i Skövdeområdet. Vi måste ju också ställa andra krav som i så fall även andra kan uppfylla.

– Det som möjligen kan ge oss större möjligheter är om miljökraven skärps gällande transporter och liknande.

Inte lägsta priset

För inte heller tidigare har lägsta pris varit ett krav vid upphandlingar.

– Om vi har fått två likvärdiga anbud, där alla andra ställda krav uppfyllts, då gäller lägsta pris. Men vi kan också se på vad som är totalekonomisk mest fördelaktigt.

Där finns en mängd andra krav att ställa. Om en lastbil ska upphandlas tittar man bland annat på köregenskaper, ergonomi, design och annat som är viktigt.

– Vi ställer redan i dag miljö- och kvalitetskrav och innan vi ens tittar på priset vad gäller lastbilen måste först en fyrsidig lista på krav ha uppfyllts.

Upphandlingsenheten vid Skövde kommun ansvarar för upphandlingar i Skövde, Grästorp, Hjo, Karlsborg, Tibro, Tidaholm och Töreboda kommuner. Hundra upphandlingar – värdet måste var över 270 000 kronor på årsbasis – passerar årligen enheten.