17 jan 2014 12:22

23 jan 2015 15:37

Vattenläcka i centrum

En vattenledning har sprungit läck vid Sandtorget i Skövde och delar av Torggatan var därför avstängd under fredagen. Troligen var det sättningar i marken som orsakade läckan.

En mindre vattenläcka upptäcktes vid Sandtorget under torsdagskvällen. Jourpersonal från kommunen lyckades inte att stänga de ventiler som underlättar identifieringen av läckan, men under fredagsmorgonen var det arbetet utfört.

Vattnet var dock påsläppt fram tills klockan tolv då själva reparationsarbetet påbörjades och tillförseln ströps. Knappt två timmar senare kunde vattnet släppas på igen.

– Det var ett rörbrott det handlar om. Det uppstår på grund av sättningar när det är kallt i marken, och det är typiskt för ett gjutjärnsrör. Och inget onormalt alls, säger Tomas Lindberg, som ansvarar för vattenledningsnätet i Skövde kommun.

Två fastigheter vid Sandtorget berördes av skadan och Torggatan hölls avspärrad utmed Sandtorget. På måndag väntas allt arbete vara klart.

Troligen har vattenläckan inte orsakat några skador annat än de åtgärdes som krävs för att laga den.

En mindre vattenläcka upptäcktes vid Sandtorget under torsdagskvällen. Jourpersonal från kommunen lyckades inte att stänga de ventiler som underlättar identifieringen av läckan, men under fredagsmorgonen var det arbetet utfört.

Vattnet var dock påsläppt fram tills klockan tolv då själva reparationsarbetet påbörjades och tillförseln ströps. Knappt två timmar senare kunde vattnet släppas på igen.

– Det var ett rörbrott det handlar om. Det uppstår på grund av sättningar när det är kallt i marken, och det är typiskt för ett gjutjärnsrör. Och inget onormalt alls, säger Tomas Lindberg, som ansvarar för vattenledningsnätet i Skövde kommun.

Två fastigheter vid Sandtorget berördes av skadan och Torggatan hölls avspärrad utmed Sandtorget. På måndag väntas allt arbete vara klart.

Troligen har vattenläckan inte orsakat några skador annat än de åtgärdes som krävs för att laga den.

  • Carl Johan Hjerpe