20 jan 2014 17:00

07 jan 2015 10:07

Sören Holmberg om supervalåret

Statsvetaren Sören Holmberg kommer till högskolans föreläsningsserie ”Populärvetenskapligt café” på onsdag kväll. Expertkommentatorn och Skövdesonen har satt rubriken ”Supervalåret 2014” på sin föreläsning med anledning av årets stora val till EU-parlamentet och svenska riksdagen.

Sören Holmberg är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hans forskning gäller opinionsbildning, väljarbeteenden, representativ demokrati och kvaliteten i politiska styrsystem. Han var en av grundarna av den opartiska undersökningsorganisationen SOM-institutet och är sedan starten 1986 en av dess ledare.

Större delen av sin karriär har han också varit verksam i Svenska valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet.

Statsvetaren Sören Holmberg kommer till högskolans föreläsningsserie ”Populärvetenskapligt café” på onsdag kväll. Expertkommentatorn och Skövdesonen har satt rubriken ”Supervalåret 2014” på sin föreläsning med anledning av årets stora val till EU-parlamentet och svenska riksdagen.

Sören Holmberg är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hans forskning gäller opinionsbildning, väljarbeteenden, representativ demokrati och kvaliteten i politiska styrsystem. Han var en av grundarna av den opartiska undersökningsorganisationen SOM-institutet och är sedan starten 1986 en av dess ledare.

Större delen av sin karriär har han också varit verksam i Svenska valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet.