20 jan 2014 19:25

07 jan 2015 10:07

Tre institutioner på högskolan blir fem

Högskolan i Skövde gick vid årsskiftet från tre institutioner till fem. Anledningen är främst att föra samman utbildning och forskning ännu mer och att skapa en tydligare akademisk struktur med mindre institutioner.

– Den här omorganisationen är ett led i vårt kontinuerliga utvecklingsarbete. Genom ännu bättre samverkan mellan forskning och utbildning är målet att skapa ännu bättre förutsättningar för såväl studenter, samarbetspartners och våra anställda. Tydlighet och samverkan kommer att genomsyra hela den nya organisationen, säger Sigbritt Karlsson, rektor.

Från fackligt håll välkomnar man den nya organisationen.

– De kommentarer som vi har fått är positiva och förväntansfulla, säger Karin Kronberg, fackligt ombud.

– Fler institutioner betyder mindre arbetsgrupper och kortare besluts- och kommunikationsvägar, vilket många upplever som positivt.

Högskolan i Skövde gick vid årsskiftet från tre institutioner till fem. Anledningen är främst att föra samman utbildning och forskning ännu mer och att skapa en tydligare akademisk struktur med mindre institutioner.

– Den här omorganisationen är ett led i vårt kontinuerliga utvecklingsarbete. Genom ännu bättre samverkan mellan forskning och utbildning är målet att skapa ännu bättre förutsättningar för såväl studenter, samarbetspartners och våra anställda. Tydlighet och samverkan kommer att genomsyra hela den nya organisationen, säger Sigbritt Karlsson, rektor.

Från fackligt håll välkomnar man den nya organisationen.

– De kommentarer som vi har fått är positiva och förväntansfulla, säger Karin Kronberg, fackligt ombud.

– Fler institutioner betyder mindre arbetsgrupper och kortare besluts- och kommunikationsvägar, vilket många upplever som positivt.