20 jan 2014 20:30

23 jan 2015 15:37

Panel samtalade om integration

Dagens och morgondagens integration stod på agendan när ett panelsamtal genomfördes i Skövde under måndagen.
– Vi gör det för att lära oss, säger Ulla-Britt Hagström.

Ett tiotal personer satt på åskådarplats när integration diskuterades i Regionens hus under måndagskvällen – men någon debatt var det egentligen inte frågan om.

– Det är mer en diskussion och information än debatt, för tanken är att vi ska få en helhetsbild av integrationen i Skövde, säger Ulla-Britt Hagström, ordförande i Folkpartiet i Skövde, som tillsammans med studieförbundet Vuxenskolan arrangerade samtalet.

Fler asylsökande

Diskussionen kretsade kring dagens och morgondagens integration och också publiken bjöds in i samtalet.

Hur ser det ut nu, vad görs och vad behöver göras var några av frågorna som berördes.

– År 2012 kom ungefär 40 000 personer till Sverige – förra året var det över 54 000. I prognosen ser vi ingen avmattning, utan en fortsatt ökning, berättade Anders Ekström från Migrationsverket, och förklarade att ökningen i princip beror på situationen i Syrien.

Ökat lärande

Övriga medverkande i panelen var Hanna Bäcklund från SFI, Gunilla Lindvall Nilsson från Arbetsförmedlingen, Mark Hudson från fritidsverksamheten i Södra Ryd, Åsa Breman från Närhälsan samt folkpartisterna Awaz Karim, som sitter i regionfullmäktige, och Jacqueline Tjällman.

– Vi arrangerar det här för att lära oss, för att kunna jobba bättre med frågan, säger Ulla-Britt Hagström.

Ett tiotal personer satt på åskådarplats när integration diskuterades i Regionens hus under måndagskvällen – men någon debatt var det egentligen inte frågan om.

– Det är mer en diskussion och information än debatt, för tanken är att vi ska få en helhetsbild av integrationen i Skövde, säger Ulla-Britt Hagström, ordförande i Folkpartiet i Skövde, som tillsammans med studieförbundet Vuxenskolan arrangerade samtalet.

Fler asylsökande

Diskussionen kretsade kring dagens och morgondagens integration och också publiken bjöds in i samtalet.

Hur ser det ut nu, vad görs och vad behöver göras var några av frågorna som berördes.

– År 2012 kom ungefär 40 000 personer till Sverige – förra året var det över 54 000. I prognosen ser vi ingen avmattning, utan en fortsatt ökning, berättade Anders Ekström från Migrationsverket, och förklarade att ökningen i princip beror på situationen i Syrien.

Ökat lärande

Övriga medverkande i panelen var Hanna Bäcklund från SFI, Gunilla Lindvall Nilsson från Arbetsförmedlingen, Mark Hudson från fritidsverksamheten i Södra Ryd, Åsa Breman från Närhälsan samt folkpartisterna Awaz Karim, som sitter i regionfullmäktige, och Jacqueline Tjällman.

– Vi arrangerar det här för att lära oss, för att kunna jobba bättre med frågan, säger Ulla-Britt Hagström.

  • Carl Johan Hjerpe