21 jan 2014 06:00

23 jan 2015 15:37

Byggstart för Husebyrondell i år

Det olycksdrabbade och svårframkomliga Husebykorset ska byggas om till en rondell – byggstart blir troligen redan i år.
– Oerhört glädjande, detta har vi väntat på, säger kommunalrådet Leif Walterum (C).

Vägavsnittet på riksväg 49 från Husebykorset och in till Skövde är det mest trafikerade i hela Skaraborg. Dagligen passerar där 12 000 fordon. Många vet hur svårframkomlig korsningen är – de som kommer från Hjohållet i rusningstrafik kan blir stående länge för att överhuvudtaget komma ut på 49:an in mot Skövde. Ett stort antal olyckor har dessutom genom åren inträffat i korsningen.

Diskussionen om att det krävs kraftfulla åtgärder för en bra trafiksituation i Huseby har pågått i många år. Kommunalrådet Leif Walterum minns den sedan 1992.

– Men den kan ha startat tidigare också.

Byggstart inom kort

Och förhoppningsvis är den över nu. För sedan beslut tagits om att andra projekt som skulle finansieras med pengar ur den så kallade stråkpotten för riksväg 49 (från Lysekil till Askersund) ska skjutas på framtiden, ser det nu ut som att byggnationen av en cirkulationsplats vid Huseby blir av inom en snar framtid. Detta blir också möjligt tack vare att Skövde kommun förskotterar fem miljoner kronor för projektet.

– Mycket tyder på byggstart i år, kanske redan i sommar. Det här har vi väntat på i många år. Det är ett oerhört glädjande och efterlängtat besked. För Skövde som kommun, men kanske framför allt för alla som passerar där dagligen och då inte minst kollektivtrafiken, säger Leif Walterum.

– Med en rondell slipper kollektivtrafiken att bli ”hängande” i korsningen som den blir i dag.

Hoppas på snabb process

Marita Karlsson, projektledare på Trafikverket, säger att förhoppningen är att cirkulationsplatsen vid Huseby ska kunna börja byggas någon gång i år.

– Men det beror den formella processen kring byggprojektet. Enligt väglagen måste det egentligen göras en formell vägplan och det kan ta tid innan en sådan vinner laga kraft. Men vid mindre åtgärder ställs inte samma krav.

Även om en cirkulationsplats i Huseby skulle betyda mycket för trafiksituationen räknas det som en ganska enkel åtgärd, rent byggteknisk.

– Ja, eftersom det inte finns några hus just där den ska byggas så blir det ju inte krångligt på det viset.

Trafikverket har hittills haft ett möte med markägarna i området, mer fördjupade diskussioner väntar.

Rondellens exakta utformning är inte klar, men den blir förmodligen i samma storlek som exempelvis Lillegårdsrondellen eller Badhusrondellen. Kostnaden ligger på mellan 10 och 15 miljoner kronor.

Vägavsnittet på riksväg 49 från Husebykorset och in till Skövde är det mest trafikerade i hela Skaraborg. Dagligen passerar där 12 000 fordon. Många vet hur svårframkomlig korsningen är – de som kommer från Hjohållet i rusningstrafik kan blir stående länge för att överhuvudtaget komma ut på 49:an in mot Skövde. Ett stort antal olyckor har dessutom genom åren inträffat i korsningen.

Diskussionen om att det krävs kraftfulla åtgärder för en bra trafiksituation i Huseby har pågått i många år. Kommunalrådet Leif Walterum minns den sedan 1992.

– Men den kan ha startat tidigare också.

Byggstart inom kort

Och förhoppningsvis är den över nu. För sedan beslut tagits om att andra projekt som skulle finansieras med pengar ur den så kallade stråkpotten för riksväg 49 (från Lysekil till Askersund) ska skjutas på framtiden, ser det nu ut som att byggnationen av en cirkulationsplats vid Huseby blir av inom en snar framtid. Detta blir också möjligt tack vare att Skövde kommun förskotterar fem miljoner kronor för projektet.

– Mycket tyder på byggstart i år, kanske redan i sommar. Det här har vi väntat på i många år. Det är ett oerhört glädjande och efterlängtat besked. För Skövde som kommun, men kanske framför allt för alla som passerar där dagligen och då inte minst kollektivtrafiken, säger Leif Walterum.

– Med en rondell slipper kollektivtrafiken att bli ”hängande” i korsningen som den blir i dag.

Hoppas på snabb process

Marita Karlsson, projektledare på Trafikverket, säger att förhoppningen är att cirkulationsplatsen vid Huseby ska kunna börja byggas någon gång i år.

– Men det beror den formella processen kring byggprojektet. Enligt väglagen måste det egentligen göras en formell vägplan och det kan ta tid innan en sådan vinner laga kraft. Men vid mindre åtgärder ställs inte samma krav.

Även om en cirkulationsplats i Huseby skulle betyda mycket för trafiksituationen räknas det som en ganska enkel åtgärd, rent byggteknisk.

– Ja, eftersom det inte finns några hus just där den ska byggas så blir det ju inte krångligt på det viset.

Trafikverket har hittills haft ett möte med markägarna i området, mer fördjupade diskussioner väntar.

Rondellens exakta utformning är inte klar, men den blir förmodligen i samma storlek som exempelvis Lillegårdsrondellen eller Badhusrondellen. Kostnaden ligger på mellan 10 och 15 miljoner kronor.