21 jan 2014 08:00

23 jan 2015 15:26

Ingen gång- och cykelväg på gång – åt något håll

Ulvåkersborna ser ut att få vänta på gång- och cykelvägar. Såväl i riktning mot Stöpen som väg 200.

När det gäller vägsträckan österut (väg 2936) från samhället mot väg 200 finns det inga planer överhuvudtaget på gång- och cykelväg. nte heller någon ombyggnad av Ulvängskorsningen finns i sikte, trots önskemål från främst Västtrafik om en pendelparkering och större avfart mot Ulvåker.

– Det är inget vi planerar för i dagsläget, säger Erik Brandström på Trafikverket.

Däremot är Trafikverket i startgroparna vad gäller den tidigare omskrivna gång- och cykelvägen mellan Stöpen och Ulvåker. Men – det handlar i första skedet endast om sträckan Stöpen-Åbrovallen. Ulvåkersborna får vänta på möjligheten att cykla tryggt och säkert till sin fotbollsanläggning.

– Vi saknar finansiering för den andra etappen från Åbrovallen till Ulvåker, som också innebär att vi måste bygga en ny bro vid sidan om den gamla över Ösan. När Trafikverket och Skövde kommun (delfinansiär) tittade på det här projektet valde man att prioritera Stöpen-Åbrovallen. Vi hoppas komma i gång senast till sommaren, säger Marita Karlsson, projektledare på Trafikverket.

Ulvåkersbon Yvonne Ahl kommenterar beskedet så här:

– Även vi har behov av säkra förbindelser. Det är tråkigt att Ulvåker ständigt hamnar i kläm i frågor där Stöpen, Väring och Tidan ofta prioriteras, säger hon.

När det gäller vägsträckan österut (väg 2936) från samhället mot väg 200 finns det inga planer överhuvudtaget på gång- och cykelväg. nte heller någon ombyggnad av Ulvängskorsningen finns i sikte, trots önskemål från främst Västtrafik om en pendelparkering och större avfart mot Ulvåker.

– Det är inget vi planerar för i dagsläget, säger Erik Brandström på Trafikverket.

Däremot är Trafikverket i startgroparna vad gäller den tidigare omskrivna gång- och cykelvägen mellan Stöpen och Ulvåker. Men – det handlar i första skedet endast om sträckan Stöpen-Åbrovallen. Ulvåkersborna får vänta på möjligheten att cykla tryggt och säkert till sin fotbollsanläggning.

– Vi saknar finansiering för den andra etappen från Åbrovallen till Ulvåker, som också innebär att vi måste bygga en ny bro vid sidan om den gamla över Ösan. När Trafikverket och Skövde kommun (delfinansiär) tittade på det här projektet valde man att prioritera Stöpen-Åbrovallen. Vi hoppas komma i gång senast till sommaren, säger Marita Karlsson, projektledare på Trafikverket.

Ulvåkersbon Yvonne Ahl kommenterar beskedet så här:

– Även vi har behov av säkra förbindelser. Det är tråkigt att Ulvåker ständigt hamnar i kläm i frågor där Stöpen, Väring och Tidan ofta prioriteras, säger hon.