21 jan 2014 08:00

23 jan 2015 15:37

"Livsfarligt korsa vägen"

Försämrade bussförbindelser tvingar många Ulvåkersbor att gå på och av vid Ulvängens hållplats utmed väg 200 mellan Skövde och Väring. För två veckor sedan blev en kvinna påkörd efter att ha klivit av bussen här.
– Korsningen är oerhört riskabel för fotgängare, säger Yvonne Ahl i Altuna bygdegårdsförening.

För Ulvåkersborna aktualiserade olyckan den 10 januari avsaknaden av gång- och cykelväg från samhället upp till Ulvängens busshållplats utmed väg 200. När allt färre bussar, främst linje 505 som tidigare gick in till Ulvåker och vände, inte längre passerar samhället tvingas bussresenärerna ta sig till och från hållplatsen till fots.

Trafikfarlig korsning

Nu på vintern är den kilometerlånga promenaden in till samhället både hal och slingrig. Två bilar kan nätt och jämnt mötas på den smala och spåriga vägen där fotgängare får traska i decimeterhög snö längs vägkanten.

– Går man av bussen från Skövde måste man ju först gå över vägen och korsningen är väldigt hårt trafikerad av tung trafik med bussar och lastbilar från samtliga håll. Det är visserligen fartkameror men hastigheten är ändå 80, vilket är mycket med tanke på alla fotgängare, konstaterar Ulvåkersbon Lars Ahl.

På Västtrafik är man medveten om problematiken kring korsningen och för diskussioner med Trafikverket om åtgärder.

–Trafiksäkerhetsmässigt skulle vi gärna se att vi får en säkrare övergång, belysning och även en särskild avfart för vänstersväng i korsningen, säger presschefen Kristian Lans som uppmanar Ulvåkersborna att höra av sig med synpunkter.

Men är det aktuellt med fler turer in till Ulvåker?

– Nej, inte i dagsläget.

Levande landsbygd

För Altuna bygdegårdsförening är det ett nedslående besked. Medlemmarna är starkt engagerade i frågor som rör Ulvåkers bussförbindelser, gång- och cykelvägar och inte minst fibernät, där man förra året bjöd in till storträff med kommunens representanter. Hittills har det varit ”många tomma löften” konstaterar man. Förhoppningarna om en förändring lagom till samhällets 100-årsjubileum senare i vår är låga.

– Om vi utanför stan inte får någon service för våra skattepengar, hur ska vi då kunna bevara en levande landsbygd, frågar sig förre Ica-handlaren Sune Svensson.

Att samhällets invånare utsätts för stora risker när man tar sig fram och tillbaka till Ulvängens hållplats, och nu även drabbats av en olycka, oroar föreningen.

– Det är förenat med ren livsfara att gå här, utbrister Christina Berggren när hon står vid vägkanten.

– Många av våra ungdomar går ju här dagligen!

För Ulvåkersborna aktualiserade olyckan den 10 januari avsaknaden av gång- och cykelväg från samhället upp till Ulvängens busshållplats utmed väg 200. När allt färre bussar, främst linje 505 som tidigare gick in till Ulvåker och vände, inte längre passerar samhället tvingas bussresenärerna ta sig till och från hållplatsen till fots.

Trafikfarlig korsning

Nu på vintern är den kilometerlånga promenaden in till samhället både hal och slingrig. Två bilar kan nätt och jämnt mötas på den smala och spåriga vägen där fotgängare får traska i decimeterhög snö längs vägkanten.

– Går man av bussen från Skövde måste man ju först gå över vägen och korsningen är väldigt hårt trafikerad av tung trafik med bussar och lastbilar från samtliga håll. Det är visserligen fartkameror men hastigheten är ändå 80, vilket är mycket med tanke på alla fotgängare, konstaterar Ulvåkersbon Lars Ahl.

På Västtrafik är man medveten om problematiken kring korsningen och för diskussioner med Trafikverket om åtgärder.

–Trafiksäkerhetsmässigt skulle vi gärna se att vi får en säkrare övergång, belysning och även en särskild avfart för vänstersväng i korsningen, säger presschefen Kristian Lans som uppmanar Ulvåkersborna att höra av sig med synpunkter.

Men är det aktuellt med fler turer in till Ulvåker?

– Nej, inte i dagsläget.

Levande landsbygd

För Altuna bygdegårdsförening är det ett nedslående besked. Medlemmarna är starkt engagerade i frågor som rör Ulvåkers bussförbindelser, gång- och cykelvägar och inte minst fibernät, där man förra året bjöd in till storträff med kommunens representanter. Hittills har det varit ”många tomma löften” konstaterar man. Förhoppningarna om en förändring lagom till samhällets 100-årsjubileum senare i vår är låga.

– Om vi utanför stan inte får någon service för våra skattepengar, hur ska vi då kunna bevara en levande landsbygd, frågar sig förre Ica-handlaren Sune Svensson.

Att samhällets invånare utsätts för stora risker när man tar sig fram och tillbaka till Ulvängens hållplats, och nu även drabbats av en olycka, oroar föreningen.

– Det är förenat med ren livsfara att gå här, utbrister Christina Berggren när hon står vid vägkanten.

– Många av våra ungdomar går ju här dagligen!