22 jan 2014 16:02

07 jan 2015 09:51

Nej till friluftsliv

Kommunstyrelsens arbetsutskott vill inte att Simsjön klassas som ett riksintresseområde för friluftsliv. Kommunledningen vill i stället hålla området öppet för permanentbostäder.

Det är friluftsområdet Billingen-Valle-Hornborgasjön som Länsstyrelsen i Västra Götaland vill utöka, bland annat österut mot och runt Simsjön.

I sitt svar skriver ksau att Simsjöområdet är intressant som ett framtida område för bostadsbebyggelse vilket också ska utredas i en fördjupad översiktsplan 2014–2016.

Länsstyrelsen föreslår även ett nytt friluftsområde runt Lugnåsbergen och Vristulven, men även där säger Skövde kommun nej, med hänvisning till att det finns särskilda LIS-områden runt Lången och Vristulven som är tänkta för bostads- och fritidshus.

Även friluftsområdet runt Östen ska utökas enligt förslaget, men här anser Skövde kommun att en utökning österut skulle försvåra möjligheterna att bekämpa stickmyggen som plågar djur och människor runt sjön.

Länsstyrelsens förslag till utökade riksintresseområden för friluftsliv är ute på remiss och i ett extrainsatt ksau i måndags beslutade politikerna om Skövdes kommuns yttrande.

Efter remissrundan kommer länsstyrelsen ta fram ett slutligt förslag som skickas till naturvårdsverket.

Det är friluftsområdet Billingen-Valle-Hornborgasjön som Länsstyrelsen i Västra Götaland vill utöka, bland annat österut mot och runt Simsjön.

I sitt svar skriver ksau att Simsjöområdet är intressant som ett framtida område för bostadsbebyggelse vilket också ska utredas i en fördjupad översiktsplan 2014–2016.

Länsstyrelsen föreslår även ett nytt friluftsområde runt Lugnåsbergen och Vristulven, men även där säger Skövde kommun nej, med hänvisning till att det finns särskilda LIS-områden runt Lången och Vristulven som är tänkta för bostads- och fritidshus.

Även friluftsområdet runt Östen ska utökas enligt förslaget, men här anser Skövde kommun att en utökning österut skulle försvåra möjligheterna att bekämpa stickmyggen som plågar djur och människor runt sjön.

Länsstyrelsens förslag till utökade riksintresseområden för friluftsliv är ute på remiss och i ett extrainsatt ksau i måndags beslutade politikerna om Skövdes kommuns yttrande.

Efter remissrundan kommer länsstyrelsen ta fram ett slutligt förslag som skickas till naturvårdsverket.