22 jan 2014 21:53

07 jan 2015 10:07

Två skolpriser blir ett

Sedan flera år har skolnämnden delat ut ett kunskapspris och ett utvecklingspris till personer eller arbetslag som har lyft verksamheten. Nu slås de två priserna samman till ett.

Det var svårt att definiera vilket som var vad och därför fick skolchefen Anna Sundström för ett år sedan uppdraget att formulera kriterier för det nya skolutvecklingspriset – som alltså är en sammanslagning av kunskaps- samt kvalitetspriset.

– Ett av kriterierna är att verksamheten ska ha genererat ett tydligt resultat främst avseende barn och elevers kunskapsutveckling, säger skolnämndens ordförande, Anders G Johansson (M).

Fördubblad prissumma

I bedömningen ingår också att se verksamhet som har skapat förbättrade möjligheter för elever att maximera sin kunskapsutveckling samt verksamhet som har utvecklat och stärkt bland annat värdegrund och elevers inflytande.

Priset delas ut vid skolnämndens augustisammanträde och vem som helst som är inblandad i skolutvecklingen – som rektor, kollegor, elever eller föräldrar – kan nominera vem eller vilka som helst.

Priset kan också i fortsättningen delas ut till en eller flera personer.

Prissumman är 200 000 kronor – totalsumman av de två tidigare priserna – och ska användas till någon sorts kompetensutveckling.

– Pengarna används alltså i verksamheten, säger Anna Sundström.

– Men en stor del av priset är också att uppmärksammas för sina insatser, säger Anders G Johansson.

Det var svårt att definiera vilket som var vad och därför fick skolchefen Anna Sundström för ett år sedan uppdraget att formulera kriterier för det nya skolutvecklingspriset – som alltså är en sammanslagning av kunskaps- samt kvalitetspriset.

– Ett av kriterierna är att verksamheten ska ha genererat ett tydligt resultat främst avseende barn och elevers kunskapsutveckling, säger skolnämndens ordförande, Anders G Johansson (M).

Fördubblad prissumma

I bedömningen ingår också att se verksamhet som har skapat förbättrade möjligheter för elever att maximera sin kunskapsutveckling samt verksamhet som har utvecklat och stärkt bland annat värdegrund och elevers inflytande.

Priset delas ut vid skolnämndens augustisammanträde och vem som helst som är inblandad i skolutvecklingen – som rektor, kollegor, elever eller föräldrar – kan nominera vem eller vilka som helst.

Priset kan också i fortsättningen delas ut till en eller flera personer.

Prissumman är 200 000 kronor – totalsumman av de två tidigare priserna – och ska användas till någon sorts kompetensutveckling.

– Pengarna används alltså i verksamheten, säger Anna Sundström.

– Men en stor del av priset är också att uppmärksammas för sina insatser, säger Anders G Johansson.

  • Carl Johan Hjerpe