22 jan 2014 07:00

23 jan 2015 15:37

Flera djurägare anmälda

Högdräktiga kor har kommit in till Skövde slakteri. En till och med kalvade inne på slakteriet.
– Vi har anmält djurägarna. Man får inte transportera en dräktig ko senare än fyra veckor före beräknad förlossning, säger Malin Fällström, veterinär på Livsmedelsverket.

Under 2013 och fram till nu har Skövde slakteri fått ta emot fem kor vars ägare de har anmält. Fyra av korna misstänker man var högdräktiga och de flesta av dem har kommit in under de senaste månaderna.

– Vi anmäler när vi misstänker att kon är i ett sent stadium av dräktigheten. De får inte transporteras senare än fyra veckor före beräknad förlossning, säger Malin Fällström, veterinär på Livsmedelsverket med arbetsplats på slakteriet.

En av korna kalvade inne på slakteriet.

– Det var en ko som hade övernattat här. Alla djur besiktigas på morgonen och då hittades kalven. Den avlivades direkt.

En annan ko var inte högdräktig men drabbades av spontan abort av tvillingfoster under transporten.

Malin Fällström berättar att det är djurägarens ansvar att se till att korna inte transporteras den sista månaden av dräktigheten. Men dräktiga kor får slaktas.

– Ja, fram till fyra veckor innan förlossningen får dräktiga kor slaktas. Men kalven dör ju också så det borde ingen djurägare vilja.

– De kan ha missat dräktigheten av någon anledning även om de borde ha koll på dräktiga djur.

De aktuella djurägarna har anmälts till länsstyrelsen.

– Det normala är att länsstyrelsen gör ett besök på gården och diskuterar saken med djurägaren. Sedan gör de en bedömning av hur de går vidare. Det är olika från fall till fall.

Ett skäl till att det under de senaste månaderna har inträffat flera incidenter med dräktiga kor är att korna blir dräktiga i början av sommaren eller under sommaren, och att de vid den här tiden har nära till nedkomst.

Malin Fällström kunde under tisdagen inte uttala sig om tidigare statistik kring högdräktiga kor som inkommit till slakteriet.

Under 2013 och fram till nu har Skövde slakteri fått ta emot fem kor vars ägare de har anmält. Fyra av korna misstänker man var högdräktiga och de flesta av dem har kommit in under de senaste månaderna.

– Vi anmäler när vi misstänker att kon är i ett sent stadium av dräktigheten. De får inte transporteras senare än fyra veckor före beräknad förlossning, säger Malin Fällström, veterinär på Livsmedelsverket med arbetsplats på slakteriet.

En av korna kalvade inne på slakteriet.

– Det var en ko som hade övernattat här. Alla djur besiktigas på morgonen och då hittades kalven. Den avlivades direkt.

En annan ko var inte högdräktig men drabbades av spontan abort av tvillingfoster under transporten.

Malin Fällström berättar att det är djurägarens ansvar att se till att korna inte transporteras den sista månaden av dräktigheten. Men dräktiga kor får slaktas.

– Ja, fram till fyra veckor innan förlossningen får dräktiga kor slaktas. Men kalven dör ju också så det borde ingen djurägare vilja.

– De kan ha missat dräktigheten av någon anledning även om de borde ha koll på dräktiga djur.

De aktuella djurägarna har anmälts till länsstyrelsen.

– Det normala är att länsstyrelsen gör ett besök på gården och diskuterar saken med djurägaren. Sedan gör de en bedömning av hur de går vidare. Det är olika från fall till fall.

Ett skäl till att det under de senaste månaderna har inträffat flera incidenter med dräktiga kor är att korna blir dräktiga i början av sommaren eller under sommaren, och att de vid den här tiden har nära till nedkomst.

Malin Fällström kunde under tisdagen inte uttala sig om tidigare statistik kring högdräktiga kor som inkommit till slakteriet.