22 jan 2014 09:00

23 jan 2015 15:37

Kungsgatan ska bli säkrare för cyklister

Kungsgatan ska äntligen få en cykelväg. Arbetet med att bygga om den hårt trafikerade gatan inleds i sommar.
– Det har varit en felande länk för cyklister, säger Skövde kommuns gatuchef Anna Möller.

Det finns gott om cykelvägar i Skövde, men en felande länk är Kungsgatan, från korsningen mad Badhusgatan och ner till Pentaporten – där saknas det en cykelväg. Detta ska kommunen nu åtgärda. Planerad byggstart är efter semestern i sommar.

Enligt Anna Möller är cykelvägen efterfrågad – många Skövdebor cyklar dagligen den aktuella sträckan.

Hårt trafikerad gata

– Kungsgatan är en av Skövdes mest trafikerade gator med cirka 8 000 fordon per dygn, flertalet av dem i rusningstrafik på morgonen och eftermiddagen. Det är i dag inte tryggt för de många cyklisterna där. När vi bygger om ska ett av körfälten, det är ju bitvis tre, bli cykelväg, säger Anna Möller.

– Kungsgatan kommer efter ombyggnationen vara mer tillgänglig för oskyddade trafikanter och förhoppningen är att vi ska kunna föra in träd eller annan grönska i gaturummet också.

Kommunen kommer att ta en diskussion med fastighetsägare och näringsidkare om förändringarna av Kungsgatan och hur och när den ska byggas om.

– Att bygga om en så trafikerad gata innebär givetvis stor påverkan på trafiken i centrala Skövde. Vi har inte helt bestämt om gatan ska stängas av under ombyggnaden, men det är troligt.

Får statsbidrag

Här väger kommunen för och emot. Stänger man av trafiken under ombyggnaden går arbetet snabbare, å andra sidan blir trafiksituationen väldigt krånglig när man ska leda om trafiken via bland annat Skolgatan.

Det som ändå talar för att Kungsgatan stängs av för att skynda på arbetet är att kommunen får statsbidrag för att bygga cykelvägen eftersom cykelvägar anses främja hälsa och miljö. För att få statsbidraget måste ombyggnationsarbetet vara klart under 2014 och ska också slutredovisas innan årets slut.

Kostnaden för Kungsgatans ombyggnad beräknas till 3,5 miljoner kronor.

Det finns gott om cykelvägar i Skövde, men en felande länk är Kungsgatan, från korsningen mad Badhusgatan och ner till Pentaporten – där saknas det en cykelväg. Detta ska kommunen nu åtgärda. Planerad byggstart är efter semestern i sommar.

Enligt Anna Möller är cykelvägen efterfrågad – många Skövdebor cyklar dagligen den aktuella sträckan.

Hårt trafikerad gata

– Kungsgatan är en av Skövdes mest trafikerade gator med cirka 8 000 fordon per dygn, flertalet av dem i rusningstrafik på morgonen och eftermiddagen. Det är i dag inte tryggt för de många cyklisterna där. När vi bygger om ska ett av körfälten, det är ju bitvis tre, bli cykelväg, säger Anna Möller.

– Kungsgatan kommer efter ombyggnationen vara mer tillgänglig för oskyddade trafikanter och förhoppningen är att vi ska kunna föra in träd eller annan grönska i gaturummet också.

Kommunen kommer att ta en diskussion med fastighetsägare och näringsidkare om förändringarna av Kungsgatan och hur och när den ska byggas om.

– Att bygga om en så trafikerad gata innebär givetvis stor påverkan på trafiken i centrala Skövde. Vi har inte helt bestämt om gatan ska stängas av under ombyggnaden, men det är troligt.

Får statsbidrag

Här väger kommunen för och emot. Stänger man av trafiken under ombyggnaden går arbetet snabbare, å andra sidan blir trafiksituationen väldigt krånglig när man ska leda om trafiken via bland annat Skolgatan.

Det som ändå talar för att Kungsgatan stängs av för att skynda på arbetet är att kommunen får statsbidrag för att bygga cykelvägen eftersom cykelvägar anses främja hälsa och miljö. För att få statsbidraget måste ombyggnationsarbetet vara klart under 2014 och ska också slutredovisas innan årets slut.

Kostnaden för Kungsgatans ombyggnad beräknas till 3,5 miljoner kronor.