23 jan 2014 21:58

07 jan 2015 09:51

Inga släpande beslut inom socialtjänsten

Senast tre månader efter att beslut har fattats inom socialtjänsten ska de vara verkställda. Så är dock inte alltid fallet, och ibland brukar verkställandet av olika anledningar släpa efter.

– Det måste vara lyckade beslut. De ska inte bara genomföras, det måste klicka mellan de som beslutet berör, säger socialchefen Saeed Ardane, som dock gläds åt den rapport som nämndordföranden Elisabeth Svalefelt kommer att lämna vid nästa kommunfullmäktige:

– ”Vi har inga ärenden som inte är verkställda!” ska jag säga! Det är första gången sedan jag blev ordförande i socialnämnden som det ser ut så, säger Elisabeth Svalefelt.

Senast tre månader efter att beslut har fattats inom socialtjänsten ska de vara verkställda. Så är dock inte alltid fallet, och ibland brukar verkställandet av olika anledningar släpa efter.

– Det måste vara lyckade beslut. De ska inte bara genomföras, det måste klicka mellan de som beslutet berör, säger socialchefen Saeed Ardane, som dock gläds åt den rapport som nämndordföranden Elisabeth Svalefelt kommer att lämna vid nästa kommunfullmäktige:

– ”Vi har inga ärenden som inte är verkställda!” ska jag säga! Det är första gången sedan jag blev ordförande i socialnämnden som det ser ut så, säger Elisabeth Svalefelt.