23 jan 2014 19:06

07 jan 2015 10:07

Fler yngre söker stöd hos personliga ombud

Skövdebor i allt yngre åldrar behöver hjälp av personliga ombud.
– Alarmerande, säger socialchefen Saeed Ardane.

Socialförvaltningen i Skövde har två personer anställda som personliga ombud. I deras arbetsbeskrivning ingår bland annat att hjälpa personer med myndighetskontakter och vem som helst kan söka det stödet.

– Successivt så tycker vi att åldersgruppen som de personliga ombuden arbetar med har blivit yngre, säger Elisabeth Svalefelt (M), som är ordförande i socialnämnden.

Av de 42 personer som avslutades under 2013 var 26 i åldern 18–29 år.

– Det är alarmerande och inte alls bra. Det är lätt att fastna i socialförsäkringssystemet i ung ålder, och det är då man ska vara mer attraktiv för arbetsmarknaden, säger socialchefen Saeed Ardane.

En ökande psykisk ohälsa ses som en orsak och tillsammans med Högskolan i Skövde och Folkhälsorådet ska nu socialförvaltningen försöka att hitta arbetssätt att komma till rätta med frågan. Förhoppningen är att arbeta i projektform under ett par år och nu under våren väntas fortsättningen avgöras.

Socialförvaltningen i Skövde har två personer anställda som personliga ombud. I deras arbetsbeskrivning ingår bland annat att hjälpa personer med myndighetskontakter och vem som helst kan söka det stödet.

– Successivt så tycker vi att åldersgruppen som de personliga ombuden arbetar med har blivit yngre, säger Elisabeth Svalefelt (M), som är ordförande i socialnämnden.

Av de 42 personer som avslutades under 2013 var 26 i åldern 18–29 år.

– Det är alarmerande och inte alls bra. Det är lätt att fastna i socialförsäkringssystemet i ung ålder, och det är då man ska vara mer attraktiv för arbetsmarknaden, säger socialchefen Saeed Ardane.

En ökande psykisk ohälsa ses som en orsak och tillsammans med Högskolan i Skövde och Folkhälsorådet ska nu socialförvaltningen försöka att hitta arbetssätt att komma till rätta med frågan. Förhoppningen är att arbeta i projektform under ett par år och nu under våren väntas fortsättningen avgöras.

  • Carl Johan Hjerpe