23 jan 2014 21:50

07 jan 2015 09:51

Söker pengar för våldsarbete

För att utveckla arbetet mot våld i nära relation söker nu socialnämnden i Skövde pengar från samordningsförbundet Skövde HjoTiBorg. Totalt 1,3 miljoner kronor är tänkt att under två år bekosta en samordnare som får ett helhetsgrepp över situationen i Skövde.

– Under det första året ska vi fortsätta arbetet och utveckla ett sammanhållande och övergripande arbetssätt – som vi implementerar under år två, säger nämndordföranden Elisabeth Svalefelt (M).

Någon gång i början av februari väntar socialnämnden besked om de får projektmedel eller inte.

För att utveckla arbetet mot våld i nära relation söker nu socialnämnden i Skövde pengar från samordningsförbundet Skövde HjoTiBorg. Totalt 1,3 miljoner kronor är tänkt att under två år bekosta en samordnare som får ett helhetsgrepp över situationen i Skövde.

– Under det första året ska vi fortsätta arbetet och utveckla ett sammanhållande och övergripande arbetssätt – som vi implementerar under år två, säger nämndordföranden Elisabeth Svalefelt (M).

Någon gång i början av februari väntar socialnämnden besked om de får projektmedel eller inte.