24 jan 2014 06:00

23 jan 2015 15:37

Mer trafik men färre olyckor i Skövde

Trots kraftigt ökad trafikmängd i Skövde minskar antalet olyckor med personskador. Det visar statistik som Transportstyrelsen tagit fram på uppdrag av SLA.

Ökad befolkning och ökad inpendling har gjort att trafiken på Skövdes gator och vägar har ökat med cirka 20 procent på fem år. Men trots det inträffar allt färre dödsolyckor och olyckor med svåra eller lindriga personskador.

Ingen dödsolycka 2013

Transortstyrelsens statistik är den officiella olycksstatistiken, det vill säga de olyckor som rapporterats till polisen.

Statistiken gäller perioden 2009 till 2013. Under de åren inträffade 14 olyckor i Skövde. I dessa omkom tre personer och 11 skadades allvarligt. Under 2013 omkom inte en enda person i Skövdetrafiken medan två skadades svårt.

Geografiskt spridda

På fem år har antalet allvarligt och lindrigt skadade halverats i Skövde.

– Kurvorna över olyckor pekar sedan flera år stadigt åt rätt håll. Inte bara i Skövde utan i hela landet, säger Håkan Andersson på Transportstyrelsen.

Olyckorna är geografiskt spridda i Skövde. Det finns inte en gata, vägsträcka, korsning eller gång- cykelbana som är mer olycksdrabbad än någon annan.

Mopedolyckor vanligast

De tre dödsolyckorna var en singelolycka, en mötesolycka och en kollision mellan moped och personbil.

Fem av de som skadades svårt var antingen cyklister eller mopedister som kolliderat med personbilar och två var fotgängare.

Den vanligaste olyckstypen i Skövde är en kollision mellan personbil och moped.

Farten är boven

Björn Berle arbetar med trafiksäkerhetsfrågor på Skövde kommun och gläds naturligtvis åt den positiva utvecklingen.

– Det känns jättebra att vårt trägna arbete med att bygga bort farliga trafikmiljöer nu börjar ge konkreta resultat.

– Men den stora boven är fortfarande hastigheten. För att nå ännu färre olyckor krävs lägre farter. Redan små hastighetsskillnader gör stor skillnad.

I landet som helhet omkom 264 personer och 2 691 skadades svårt i trafikolyckor under 2013. Det är en minskning med sju respektive tio procent jämfört med 2012.

Ökad befolkning och ökad inpendling har gjort att trafiken på Skövdes gator och vägar har ökat med cirka 20 procent på fem år. Men trots det inträffar allt färre dödsolyckor och olyckor med svåra eller lindriga personskador.

Ingen dödsolycka 2013

Transortstyrelsens statistik är den officiella olycksstatistiken, det vill säga de olyckor som rapporterats till polisen.

Statistiken gäller perioden 2009 till 2013. Under de åren inträffade 14 olyckor i Skövde. I dessa omkom tre personer och 11 skadades allvarligt. Under 2013 omkom inte en enda person i Skövdetrafiken medan två skadades svårt.

Geografiskt spridda

På fem år har antalet allvarligt och lindrigt skadade halverats i Skövde.

– Kurvorna över olyckor pekar sedan flera år stadigt åt rätt håll. Inte bara i Skövde utan i hela landet, säger Håkan Andersson på Transportstyrelsen.

Olyckorna är geografiskt spridda i Skövde. Det finns inte en gata, vägsträcka, korsning eller gång- cykelbana som är mer olycksdrabbad än någon annan.

Mopedolyckor vanligast

De tre dödsolyckorna var en singelolycka, en mötesolycka och en kollision mellan moped och personbil.

Fem av de som skadades svårt var antingen cyklister eller mopedister som kolliderat med personbilar och två var fotgängare.

Den vanligaste olyckstypen i Skövde är en kollision mellan personbil och moped.

Farten är boven

Björn Berle arbetar med trafiksäkerhetsfrågor på Skövde kommun och gläds naturligtvis åt den positiva utvecklingen.

– Det känns jättebra att vårt trägna arbete med att bygga bort farliga trafikmiljöer nu börjar ge konkreta resultat.

– Men den stora boven är fortfarande hastigheten. För att nå ännu färre olyckor krävs lägre farter. Redan små hastighetsskillnader gör stor skillnad.

I landet som helhet omkom 264 personer och 2 691 skadades svårt i trafikolyckor under 2013. Det är en minskning med sju respektive tio procent jämfört med 2012.

  • Lars Berthilsson