25 jan 2014 06:00

23 jan 2015 15:38

Arbetstillfällen och fler etableringar när Jula kommer

Skövde kommun jublar över Julas planer att etablera sig i Stallsiken.
– Det leder till arbetstillfällen, men också till att andra vill etablera sig här. Det är mycket värdefullt, säger Bo Sandin, samhällsbyggnadsförvaltningen.

SLA avslöjade i dagarna att planen är att ett Julavaruhus ska byggas i Stallsiken östra redan efter sommaren. Etableringen sker tillsammans med annan handel, bland annat livsmedel, i ett stort handelshus.

Och självklart gläds Skövde kommun över planerna.

Jula ökar intresset

– Absolut, det är självklart positivt om Jula bygger. Det är mycket värdefullt för Skövde. När ett sådant företag som Jula vill etablera sig innebär det givetvis många nya arbetstillfällen, säger Bo Sandin, projektledare vid kommunens samhällsbyggnadsförvaltning.

Men det finns också andra viktiga effekter av en Jula-etablering.

– Det blir alltid en spinn-off-effekt, att intresset ökar för området och att fler helt enkelt vill etablera sig där och hakar på.

Lättare locka andra

Eftersom man nästan kan räkna med att ett Julavaruhus tillsammans med ett handelshus lockar till sig många besökare, är det många andra företag som vill bygga i närheten för att själva dra fördelar av besöksmagneterna.

– Det innebär att det blir lättare att locka hit andra företag. Den här effekten känns igen från exempelvis nya bostadsområden – först händer inget sedan säljs ett par, tre tomter och så lossnar det.

Stallsiken handelsområde är stort och omfattar totalt 350 000 kvadratmeter (se faktaruta)

– Det är inte så mycket mark kvar på den västra sidan, bara tre mindre tomter, men på östra finns det fortfarande en hel del.

Hoppas på etableringar

Nu hoppas kommunen på ett antal etableringar under året. Bo Sandin vill inte avslöja vilka företag det rör sig om, men säger att det i huvudsak handlar om handel.

– Inget annat så stort som Jula, men vi har stora förhoppningar om att det är några som drar i gång.

Sedan finns det också ett antal intressenter som har markanvisningar i området och som fortfarande inte har bestämt sig.

– Det händer ju då och då att det inget blir av en tänkt etablering. Ibland handlar det om att företaget ångrar sig, ibland att de kanske inte får de banklån de behöver.

SLA avslöjade i dagarna att planen är att ett Julavaruhus ska byggas i Stallsiken östra redan efter sommaren. Etableringen sker tillsammans med annan handel, bland annat livsmedel, i ett stort handelshus.

Och självklart gläds Skövde kommun över planerna.

Jula ökar intresset

– Absolut, det är självklart positivt om Jula bygger. Det är mycket värdefullt för Skövde. När ett sådant företag som Jula vill etablera sig innebär det givetvis många nya arbetstillfällen, säger Bo Sandin, projektledare vid kommunens samhällsbyggnadsförvaltning.

Men det finns också andra viktiga effekter av en Jula-etablering.

– Det blir alltid en spinn-off-effekt, att intresset ökar för området och att fler helt enkelt vill etablera sig där och hakar på.

Lättare locka andra

Eftersom man nästan kan räkna med att ett Julavaruhus tillsammans med ett handelshus lockar till sig många besökare, är det många andra företag som vill bygga i närheten för att själva dra fördelar av besöksmagneterna.

– Det innebär att det blir lättare att locka hit andra företag. Den här effekten känns igen från exempelvis nya bostadsområden – först händer inget sedan säljs ett par, tre tomter och så lossnar det.

Stallsiken handelsområde är stort och omfattar totalt 350 000 kvadratmeter (se faktaruta)

– Det är inte så mycket mark kvar på den västra sidan, bara tre mindre tomter, men på östra finns det fortfarande en hel del.

Hoppas på etableringar

Nu hoppas kommunen på ett antal etableringar under året. Bo Sandin vill inte avslöja vilka företag det rör sig om, men säger att det i huvudsak handlar om handel.

– Inget annat så stort som Jula, men vi har stora förhoppningar om att det är några som drar i gång.

Sedan finns det också ett antal intressenter som har markanvisningar i området och som fortfarande inte har bestämt sig.

– Det händer ju då och då att det inget blir av en tänkt etablering. Ibland handlar det om att företaget ångrar sig, ibland att de kanske inte får de banklån de behöver.

Stallsiken

Totalyta 350 000 kvadratmeter – fördelat på 200 000 kvadratmeter på den västra delen och 150 000 på den östra.

I den västra delen av området är 170 000 bebyggt och i den östra 11 000.

Källa: Skövde kommun