25 jan 2014 10:00

23 jan 2015 15:38

Yrkeslärarprogrammet vidgar sina vyer

På fredags eftermiddagen rullade tåget ut från perrongen i Skövde, men för att nå resmålet krävs mer än tåg på västra stambanan. Ingela Gyllspång och Susanne Gustavsson från Högskolan i Skövde har två intensiva veckor framför sig i Tanzania.

Yrkeslärarprogrammet i Skövde söker nya utmaningar. Under två veckor kommer Ingela Gyllspång och Susanne Gustavsson, resa runt i Tanzania för att undersöka och planera möjligheterna för ett utbyte mellan utbildningarna i de båda länderna.

Genom Linnaeus-Palmestipendiet har projektet blivit möjligt.

– Nu åker vi till Tanzania för att planera och titta på hur vi ska kunna genomföra ett bra utbyte. Syftet är att elever som läser till yrkeslärare hos oss ska kunna åka till Tanzania för att göra sin verksamhetsutbildning där, berättar Ingela Gyllspång, adjunkt i pedagogik på institutionen för hälsa och lärande vid Högskolan i Skövde.

Under våren kommer representanter för utbildningen i Tanzania besöka Sverige för att etablera sitt utbyte.

– Jag har tidigare erfarenhet från liknande utbyten i Tanzania fast på gymnasienivå från Kavelbrogymnasiet. Det är en av anledningarna till att jag är med den här gången, säger Ingela Gyllspång.

Tillsammans med Susanne Gustavsson, lektor och avdelningschef vid institutionen för hälsa och lärande i Skövde, kommer Ingela Gyllspång besöka flera platser där ett utbyte kan bli aktuellt. Samtidigt planerar representanter för samma utbildning i Tanzania att besöka Sverige under våren.

– Planeringen kommer fotsätta fram till juni och förhoppningsvis är vi i gång till nästa läsår, säger Gyllspång.

Yrkeslärarprogrammet i Skövde söker nya utmaningar. Under två veckor kommer Ingela Gyllspång och Susanne Gustavsson, resa runt i Tanzania för att undersöka och planera möjligheterna för ett utbyte mellan utbildningarna i de båda länderna.

Genom Linnaeus-Palmestipendiet har projektet blivit möjligt.

– Nu åker vi till Tanzania för att planera och titta på hur vi ska kunna genomföra ett bra utbyte. Syftet är att elever som läser till yrkeslärare hos oss ska kunna åka till Tanzania för att göra sin verksamhetsutbildning där, berättar Ingela Gyllspång, adjunkt i pedagogik på institutionen för hälsa och lärande vid Högskolan i Skövde.

Under våren kommer representanter för utbildningen i Tanzania besöka Sverige för att etablera sitt utbyte.

– Jag har tidigare erfarenhet från liknande utbyten i Tanzania fast på gymnasienivå från Kavelbrogymnasiet. Det är en av anledningarna till att jag är med den här gången, säger Ingela Gyllspång.

Tillsammans med Susanne Gustavsson, lektor och avdelningschef vid institutionen för hälsa och lärande i Skövde, kommer Ingela Gyllspång besöka flera platser där ett utbyte kan bli aktuellt. Samtidigt planerar representanter för samma utbildning i Tanzania att besöka Sverige under våren.

– Planeringen kommer fotsätta fram till juni och förhoppningsvis är vi i gång till nästa läsår, säger Gyllspång.

  • Johanna Drath