27 jan 2014 08:00

07 jan 2015 10:07

Enkätundersökningar om mat och boende

Äldre på boenden där maten lagas på plats är mer nöjda än de vars mat körs till boendet.
Det visar en enkätundersökning som Skövde kommun genomfört.

För tredje gången har Skövde kommun genomfört en enkät på kommunens särskilda boenden, det vill säga där äldre och dementa bor när hemtjänsten inte längre räcker till.

104 personer, vilket är ungefär 25 procent, svarade på enkäten. Många av de boende hade ingen möjlighet att svara då de är för sjuka.

Skalan var 1–10 och en tredjedel ger högsta betyg på hur nöjda de är med smaken, hur nöjda de är med presentationen samt hur nöjda de är med möjligheterna att få grönsaker till måltiderna. Få av svaren hamnade på nivå 5 och under.

De allra flesta är också nöjda med den hjälp de får vid måltiderna, med bemötande och med respekten.

När det gäller frågor om möjligheterna att äta vad man vill, vilken tid man vill och variationen på maten är de som svarade mindre positiva.

– När köket finns på samma plats kan man även diskutera på plats. Det är svårare när maten levereras till ett annat ställe, säger Annelie Stenman, verksamhetsutvecklare, som ser tendensen att äldre på boenden där köket finns i samma hus är mer nöjda med maten.

– Vi ser en förbättring sedan förra enkäten och vi har jobbat mycket med ett kost- och nutritionsprojekt. Det har bland annat handlat om måltidsmiljö, att någon radio inte ska stå på i bakgrunden, att personalen inte ska prata i telefon utan att all koncentration ska vara på de boende som ska äta.

Socialstyrelsen har genomfört en undersökning om vad de äldre tycker om äldreomsorgen på särskilda boenden, och i stora drag får Skövde bra betyg. 86 procent säger att de är nöjda med sitt äldreboende.

Det de boende är mest nöjda med i Skövde är bemötandet från personalen, 97 procent svarar positivt på den frågan. Frågan där andelen positiva svar är lägst är ensamhet. Hela 64 procent i Skövde säger att de besväras av ensamheten. Siffrorna för riket och Västra Götaland är 66 procent.

Övriga frågor handlade bland annat om ifall det är lätt att få träffa en läkare, om man känner förtroende för personalen, om man trivs med rummet eller lägenheten samt om personalen har tillräckligt med tid för att utföra sitt arbete.

Skövde ligger över, eller nära rikssnittet på samtliga frågor.

För tredje gången har Skövde kommun genomfört en enkät på kommunens särskilda boenden, det vill säga där äldre och dementa bor när hemtjänsten inte längre räcker till.

104 personer, vilket är ungefär 25 procent, svarade på enkäten. Många av de boende hade ingen möjlighet att svara då de är för sjuka.

Skalan var 1–10 och en tredjedel ger högsta betyg på hur nöjda de är med smaken, hur nöjda de är med presentationen samt hur nöjda de är med möjligheterna att få grönsaker till måltiderna. Få av svaren hamnade på nivå 5 och under.

De allra flesta är också nöjda med den hjälp de får vid måltiderna, med bemötande och med respekten.

När det gäller frågor om möjligheterna att äta vad man vill, vilken tid man vill och variationen på maten är de som svarade mindre positiva.

– När köket finns på samma plats kan man även diskutera på plats. Det är svårare när maten levereras till ett annat ställe, säger Annelie Stenman, verksamhetsutvecklare, som ser tendensen att äldre på boenden där köket finns i samma hus är mer nöjda med maten.

– Vi ser en förbättring sedan förra enkäten och vi har jobbat mycket med ett kost- och nutritionsprojekt. Det har bland annat handlat om måltidsmiljö, att någon radio inte ska stå på i bakgrunden, att personalen inte ska prata i telefon utan att all koncentration ska vara på de boende som ska äta.

Socialstyrelsen har genomfört en undersökning om vad de äldre tycker om äldreomsorgen på särskilda boenden, och i stora drag får Skövde bra betyg. 86 procent säger att de är nöjda med sitt äldreboende.

Det de boende är mest nöjda med i Skövde är bemötandet från personalen, 97 procent svarar positivt på den frågan. Frågan där andelen positiva svar är lägst är ensamhet. Hela 64 procent i Skövde säger att de besväras av ensamheten. Siffrorna för riket och Västra Götaland är 66 procent.

Övriga frågor handlade bland annat om ifall det är lätt att få träffa en läkare, om man känner förtroende för personalen, om man trivs med rummet eller lägenheten samt om personalen har tillräckligt med tid för att utföra sitt arbete.

Skövde ligger över, eller nära rikssnittet på samtliga frågor.