27 jan 2014 17:06

07 jan 2015 09:51

Skräll i toppen av provval

En relativt okänd politiker fick flest röster i Moderaternas interna provval hos allmänheten. Bland medlemmarna har kommunalrådet Katarina Jonsson en stark ställning.

Michael Nimstad fick 214 poäng, två fler än Katarina Jonsson. Nimstad sitter i dag i tekniska nämnden och i styrelsen för Next Skövde AB.

– Han är väldigt engagerad och med ett brett kontaktnät har han marknadsfört sig väl, kommenterar Curt Hedlund, ordförande i nomineringskommittén hos Skövdemoderaterna.

153 personer från allmänheten röstade via sms i provvalet. Hos medlemmarna deltog 76 personer och här fick Katarina Jonsson 202 poäng, 34 fler än tvåan, Anders G Johansson.

Provvalsresultatet är en av parametrarna nomineringskommittén använder för att ta fram ett förslag till valsedel i kommunvalet i september. Listan fastställs sedan av stämman den 27 februari.

– För mig väger inte provvalet lika tungt som det gjorde förr då väljarkåren i dag ser annorlunda ut och är yngre än våra medlemmar, säger Hedlund.

Resultat, Moderaternas provval:

De som röstat har poängsatt satt fem kandidater enligt skalan 1–5.

Medlemmarnas röstning:

1 Katarina Jonsson Skövde kommun 202

2 Anders G Johansson Skövde kommun 168

3 Tord Gustafsson Skövde kommun 95

4 Torbjörn Bergman Skövde kommun 61

5 Johan Fogelberg Skövde kommun 57

6 Magnus Hammar-Borsch Skövde kommun 49

7 Karin Malmsten Skövde kommun 43

8 Elisabeth Svalefelt Skövde kommun 37

9 Theres Sahlström Skövde kommun 36

10 Clary Stark Skövde kommun 31

11 Claes Beckman Skövde kommun 30

12 Åsa Wackelin Skövde kommun 27

13 Thomas Wahlberg Skövde kommun 22

14 Anders Lindberg Skövde kommun 21

15 Marcus Nohlberg Skövde kommun 20

16 Michael Nimstad Skövde kommun 19

17 Philip Segell Skövde kommun 19

18 Anna Bergman Skövde kommun 18

19 Göran Hjert Skövde kommun 14

20 Martin Odenö Skövde kommun 12

21 Lars Ove Källman Skövde kommun 12

22 Iréne Ulama Skövde kommun 11

23 Björn Håkansson Skövde kommun 9

24 Rohland Peterson Skövde kommun 9

25 Per Tenning Skövde kommun 9

26 Marie Guhrén Skövde kommun 8

27 Joakim Furhoff Skövde kommun 8

28 Kristina Gustafsdotter Skövde kommun 7

29 Gunilla Knutsson Skövde kommun 6

30 Malin Svensson Skövde kommun 6

31 Patrik Jonsson Skövde kommun 5

32 Sven Sundberg Skövde kommun 5

33 Inga Lill Mikkelsen Skövde kommun 4

34 Ingrid Bäfman Skövde kommun 4

35 Nicklas Johansson Skövde kommun 4

36 Maria Stensby Skövde kommun 4

37 Sven-Erik Söderlund Skövde kommun 4

38 Sophie Nohlberg Skövde kommun 4

39 Börje Wester Skövde kommun 3

40 Laila Sundberg Skövde kommun 3

41 Runa Lenngren Skövde kommun 1

42 John Khalaf Skövde kommun 1

43 Markus Wästefors Skövde kommun 1

Allmänhetens röstning:

1 Michael Nimstad Skövde kommun 214

2 Katarina Jonsson Skövde kommun 212

3 Anders G Johansson Skövde kommun 172

4 Tord Gustafsson Skövde kommun 161

5 Thomas Wahlberg Skövde kommun 129

6 Åsa Wackelin Skövde kommun 112

7 Björn Håkansson Skövde kommun 105

8 Patrik Jonsson Skövde kommun 105

9 Magnus Hammar-Borsch Skövde kommun 87

10 Joakim Furhoff Skövde kommun 75

11 Elisabeth Svalefelt Skövde kommun 56

12 Claes Beckman Skövde kommun 50

13 Per Tenning Skövde kommun 49

14 Jennifer Wackelin Skövde kommun 44

15 Karin Malmsten Skövde kommun 42

16 Philip Segell Skövde kommun 41

17 Martin Odenö Skövde kommun 41

18 Maria Stensby Skövde kommun 40

19 Torbjörn Bergman Skövde kommun 37

20 Johan Fogelberg Skövde kommun 36

21 Clary Stark Skövde kommun 31

22 Markus Wästefors Skövde kommun 30

23 Börje Wester Skövde kommun 28

24 Anna Bergman Skövde kommun 26

25 Victoria Wester Skövde kommun 23

26 Marcus Nohlberg Skövde kommun 23

27 Lars Ove Källman Skövde kommun 22

28 Sara Almqvist Skövde kommun 21

29 Sophie Nohlberg Skövde kommun 21

30 Ragnar Zederfeldt Skövde kommun 18

31 Malin Svensson Skövde kommun 17

32 Göran Hjert Skövde kommun 17

33 Ingrid Bäfman Skövde kommun 17

34 Sven-Erik Söderlund Skövde kommun 15

35 Sven Sundberg Skövde kommun 14

36 John Khalaf Skövde kommun 13

37 Marie Guhrén Skövde kommun 13

38 Anders Bäfman Skövde kommun 13

39 Runa Lenngren Skövde kommun 13

40 Iréne Ulama Skövde kommun 12

41 Örjan Nilsson Skövde kommun 11

42 Anders Lindberg Skövde kommun 10

43 Gunilla Knutsson Skövde kommun 9

44 Kristina Gustafsdotter Skövde kommun 9

45 Theres Sahlström Skövde kommun 9

46 Lars Englund Skövde kommun 9

47 Per Ström Skövde kommun 8

48 Inga Lill Mikkelsen Skövde kommun 8

49 Jan-Erik Andersson Skövde kommun 5

50 Laila Sundberg Skövde kommun 4

51 Nicklas Johansson Skövde kommun 3

52 Karl Gustaf Eliasson Skövde kommun 3

53 Fredrik Skagervik Skövde kommun 2

54 Per-Mikael Carlemalm Skövde kommun 2

Michael Nimstad fick 214 poäng, två fler än Katarina Jonsson. Nimstad sitter i dag i tekniska nämnden och i styrelsen för Next Skövde AB.

– Han är väldigt engagerad och med ett brett kontaktnät har han marknadsfört sig väl, kommenterar Curt Hedlund, ordförande i nomineringskommittén hos Skövdemoderaterna.

153 personer från allmänheten röstade via sms i provvalet. Hos medlemmarna deltog 76 personer och här fick Katarina Jonsson 202 poäng, 34 fler än tvåan, Anders G Johansson.

Provvalsresultatet är en av parametrarna nomineringskommittén använder för att ta fram ett förslag till valsedel i kommunvalet i september. Listan fastställs sedan av stämman den 27 februari.

– För mig väger inte provvalet lika tungt som det gjorde förr då väljarkåren i dag ser annorlunda ut och är yngre än våra medlemmar, säger Hedlund.

Resultat, Moderaternas provval:

De som röstat har poängsatt satt fem kandidater enligt skalan 1–5.

Medlemmarnas röstning:

1 Katarina Jonsson Skövde kommun 202

2 Anders G Johansson Skövde kommun 168

3 Tord Gustafsson Skövde kommun 95

4 Torbjörn Bergman Skövde kommun 61

5 Johan Fogelberg Skövde kommun 57

6 Magnus Hammar-Borsch Skövde kommun 49

7 Karin Malmsten Skövde kommun 43

8 Elisabeth Svalefelt Skövde kommun 37

9 Theres Sahlström Skövde kommun 36

10 Clary Stark Skövde kommun 31

11 Claes Beckman Skövde kommun 30

12 Åsa Wackelin Skövde kommun 27

13 Thomas Wahlberg Skövde kommun 22

14 Anders Lindberg Skövde kommun 21

15 Marcus Nohlberg Skövde kommun 20

16 Michael Nimstad Skövde kommun 19

17 Philip Segell Skövde kommun 19

18 Anna Bergman Skövde kommun 18

19 Göran Hjert Skövde kommun 14

20 Martin Odenö Skövde kommun 12

21 Lars Ove Källman Skövde kommun 12

22 Iréne Ulama Skövde kommun 11

23 Björn Håkansson Skövde kommun 9

24 Rohland Peterson Skövde kommun 9

25 Per Tenning Skövde kommun 9

26 Marie Guhrén Skövde kommun 8

27 Joakim Furhoff Skövde kommun 8

28 Kristina Gustafsdotter Skövde kommun 7

29 Gunilla Knutsson Skövde kommun 6

30 Malin Svensson Skövde kommun 6

31 Patrik Jonsson Skövde kommun 5

32 Sven Sundberg Skövde kommun 5

33 Inga Lill Mikkelsen Skövde kommun 4

34 Ingrid Bäfman Skövde kommun 4

35 Nicklas Johansson Skövde kommun 4

36 Maria Stensby Skövde kommun 4

37 Sven-Erik Söderlund Skövde kommun 4

38 Sophie Nohlberg Skövde kommun 4

39 Börje Wester Skövde kommun 3

40 Laila Sundberg Skövde kommun 3

41 Runa Lenngren Skövde kommun 1

42 John Khalaf Skövde kommun 1

43 Markus Wästefors Skövde kommun 1

Allmänhetens röstning:

1 Michael Nimstad Skövde kommun 214

2 Katarina Jonsson Skövde kommun 212

3 Anders G Johansson Skövde kommun 172

4 Tord Gustafsson Skövde kommun 161

5 Thomas Wahlberg Skövde kommun 129

6 Åsa Wackelin Skövde kommun 112

7 Björn Håkansson Skövde kommun 105

8 Patrik Jonsson Skövde kommun 105

9 Magnus Hammar-Borsch Skövde kommun 87

10 Joakim Furhoff Skövde kommun 75

11 Elisabeth Svalefelt Skövde kommun 56

12 Claes Beckman Skövde kommun 50

13 Per Tenning Skövde kommun 49

14 Jennifer Wackelin Skövde kommun 44

15 Karin Malmsten Skövde kommun 42

16 Philip Segell Skövde kommun 41

17 Martin Odenö Skövde kommun 41

18 Maria Stensby Skövde kommun 40

19 Torbjörn Bergman Skövde kommun 37

20 Johan Fogelberg Skövde kommun 36

21 Clary Stark Skövde kommun 31

22 Markus Wästefors Skövde kommun 30

23 Börje Wester Skövde kommun 28

24 Anna Bergman Skövde kommun 26

25 Victoria Wester Skövde kommun 23

26 Marcus Nohlberg Skövde kommun 23

27 Lars Ove Källman Skövde kommun 22

28 Sara Almqvist Skövde kommun 21

29 Sophie Nohlberg Skövde kommun 21

30 Ragnar Zederfeldt Skövde kommun 18

31 Malin Svensson Skövde kommun 17

32 Göran Hjert Skövde kommun 17

33 Ingrid Bäfman Skövde kommun 17

34 Sven-Erik Söderlund Skövde kommun 15

35 Sven Sundberg Skövde kommun 14

36 John Khalaf Skövde kommun 13

37 Marie Guhrén Skövde kommun 13

38 Anders Bäfman Skövde kommun 13

39 Runa Lenngren Skövde kommun 13

40 Iréne Ulama Skövde kommun 12

41 Örjan Nilsson Skövde kommun 11

42 Anders Lindberg Skövde kommun 10

43 Gunilla Knutsson Skövde kommun 9

44 Kristina Gustafsdotter Skövde kommun 9

45 Theres Sahlström Skövde kommun 9

46 Lars Englund Skövde kommun 9

47 Per Ström Skövde kommun 8

48 Inga Lill Mikkelsen Skövde kommun 8

49 Jan-Erik Andersson Skövde kommun 5

50 Laila Sundberg Skövde kommun 4

51 Nicklas Johansson Skövde kommun 3

52 Karl Gustaf Eliasson Skövde kommun 3

53 Fredrik Skagervik Skövde kommun 2

54 Per-Mikael Carlemalm Skövde kommun 2