27 jan 2014 06:00

23 jan 2015 15:38

En av fem lämnar GMU i Skövde

Mer än var femte rekryt lämnar Försvarsmaktens grundläggande militärutbildning i Skövde innan de tre månaderna är avklarade.
– Alla passar inte i det militära, säger Kjell-Arne Brink, yrkesvägledare på P 4.

Försvarsmaktens grundläggande militära utbildning, GMU, infördes i januari 2011 när den allmänna värnplikten upphörde.

GMU pågår under tre månader och genomförs tre–fyra gånger per år runt om i landet. Hittills har tusentals svenskar antagits till utbildningen och tanken är att rekryterna efter utbildningen ska fortsätta som soldat/sjöman, hemvärnssoldat eller yrkesofficer/reservofficer inom försvaret.

Bättre än snittet

Men långt ifrån alla gör det. Långt ifrån alla slutför ens utbildningen. Enligt rikssnittet hoppar var fjärde rekryt av – 8 procent innan eller i direkt anslutning till starten och 18 procent under – utbildningen.

– Alla passar inte i det militära. GMU skär av din personliga frihet ganska mycket, och det blir en helt ny värld för många. De som slutar gör det i regel inom 1–2 veckor när de upptäcker att det inte är deras grej, säger Kjell-Arne Brink, yrkesvägledare vid Skaraborgs regemente P 4.

Omotiverade

Sedan 2011 har sju GMU-omgångar genomförts i Skövde. Sammanlagt 767 rekryter har påbörjat sin utbildning och 594 personer slutförde sin utbildning. 173 personer, eller 22,5 procent av alla, avbröt alltså sin GMU.

– Det är en frivillig utbildning men konstigt nog finns det folk som inte är speciellt motiverade att vara där, säger Andreas Simon, kompanichef för årets GMU-grupper vid Trängregementet/Hemvärnet och ställföreträdande kompanichef 2013.

Alla som avbryter sin GMU får fylla i en anonym enkät. Resultaten från dem visar att avhopp oftast beror på skador eller bristande motivation, men det kan också handla om att man fått andra jobberbjudanden.

– GMU är en grundläggande utbildning. En stor del av rekryterna har inte riktigt förstått att man inte är färdig efter tre månader. Men vi förväntar oss att man tar en anställning och fullföljer utbildningen som anställd soldat. Alltså att man utbildar sig i sex månader till, säger Andreas Simon.

Två typer

Enligt Kjell-Arne Brink är det två grupper av personer som Försvarsmakten försöker att attrahera – dels spänningssökarna och dels de som är mer samhällsintresserade.

– Spänningssökarna vill på utlandsuppdrag så fort som möjligt och de samhällsorienterade upplever vi är den målgrupp som är beredda att stanna kvar hos oss lite längre, säger Kjell-Arne Brink.

Under måndagen väntar Andreas Simon 84 nya rekryter till årets första GMU-omgång i Skövde.

Försvarsmaktens grundläggande militära utbildning, GMU, infördes i januari 2011 när den allmänna värnplikten upphörde.

GMU pågår under tre månader och genomförs tre–fyra gånger per år runt om i landet. Hittills har tusentals svenskar antagits till utbildningen och tanken är att rekryterna efter utbildningen ska fortsätta som soldat/sjöman, hemvärnssoldat eller yrkesofficer/reservofficer inom försvaret.

Bättre än snittet

Men långt ifrån alla gör det. Långt ifrån alla slutför ens utbildningen. Enligt rikssnittet hoppar var fjärde rekryt av – 8 procent innan eller i direkt anslutning till starten och 18 procent under – utbildningen.

– Alla passar inte i det militära. GMU skär av din personliga frihet ganska mycket, och det blir en helt ny värld för många. De som slutar gör det i regel inom 1–2 veckor när de upptäcker att det inte är deras grej, säger Kjell-Arne Brink, yrkesvägledare vid Skaraborgs regemente P 4.

Omotiverade

Sedan 2011 har sju GMU-omgångar genomförts i Skövde. Sammanlagt 767 rekryter har påbörjat sin utbildning och 594 personer slutförde sin utbildning. 173 personer, eller 22,5 procent av alla, avbröt alltså sin GMU.

– Det är en frivillig utbildning men konstigt nog finns det folk som inte är speciellt motiverade att vara där, säger Andreas Simon, kompanichef för årets GMU-grupper vid Trängregementet/Hemvärnet och ställföreträdande kompanichef 2013.

Alla som avbryter sin GMU får fylla i en anonym enkät. Resultaten från dem visar att avhopp oftast beror på skador eller bristande motivation, men det kan också handla om att man fått andra jobberbjudanden.

– GMU är en grundläggande utbildning. En stor del av rekryterna har inte riktigt förstått att man inte är färdig efter tre månader. Men vi förväntar oss att man tar en anställning och fullföljer utbildningen som anställd soldat. Alltså att man utbildar sig i sex månader till, säger Andreas Simon.

Två typer

Enligt Kjell-Arne Brink är det två grupper av personer som Försvarsmakten försöker att attrahera – dels spänningssökarna och dels de som är mer samhällsintresserade.

– Spänningssökarna vill på utlandsuppdrag så fort som möjligt och de samhällsorienterade upplever vi är den målgrupp som är beredda att stanna kvar hos oss lite längre, säger Kjell-Arne Brink.

Under måndagen väntar Andreas Simon 84 nya rekryter till årets första GMU-omgång i Skövde.

  • Carl Johan Hjerpe

GMU

Grundläggande militär utbildning, GMU, pågår under tolv veckor och innebär både praktisk och teoretisk utbildning.

För att godkännas ska man klara samtliga 16 moment – och dessutom bedömas vara lämplig som soldat.

Efter GMU finns tre inriktningar inom Försvarsmakten: som soldat/sjöman, hemvärnssoldat eller yrkesofficer/reservofficer.

Källa: Försvarsmakten

GMU i Skövde

2011–2013 genomfördes sju GMU-omgångar i Skövde av P 4 eller Trängregementet tillsammans med Hemvärnet. 2014 kommer ytterligare två omgångar rekryter att utbildas. 84 personer väntas rycka in under första omgången.

År / Påbörjad utbildning / Examinerades

2011 / 178 / 141

2012 / 305 / 225

2013 / 284 / 228

Totalt / 767 / 594

Fler än 767 väntades påbörja utbildningen men ett antal personer dök aldrig upp vid inryckningarna.

Källa: Försvarsmakten