28 jan 2014 08:00

07 jan 2015 10:08

Oklart om fornminne i Hentorp skadats

Länsstyrelsen granskar nu om fornminnet i Hentorp har skadats i samband med att cykelvägen byggdes.
– Jag har varit där, men det är för tidigt att säga om det skadats, säger Åsa Algotsson som handlägger ärendet.

I slutet av förra året var ombyggnaden av Gröna vägen från Vråkvägen till Heneporten i Hentorp klar, den öppnade då för dubbelriktad trafik och nu finns också en nybyggd separat gång- och cykelväg.

Ett stenkast från Heneporten, på norra sidan av gång- och cykelvägen finns fornminnen. Det är dessa som kan ha skadats i samband med vägbygget, något som SLA avslöjade i början av året.

Roland Jonsson, projektledare vid Skövde kommun, sade att ingreppet i slänten där fornminnet finns har blivit större än avsett. ”Länsstyrelsens kulturmiljöenhet får kontrollera i vilken utsträckning vi kommit åt fornminnet. Om vi har grävt i fornminnet är ansvaret mitt”.

Snön är i vägen

Nu har Åsa Algotsson, arkeolog och antikvarie vid länsstyrelsen kulturmiljöenhet och handläggare i Skövdeärendet, varit på platsen.

– Men det är svårt med tanke på snön att göra en bedömning om det är en skada eller vad som har hänt. Det har ju redan sedan tidigare funnits en väg, ett dike och en slänt där. Dessutom restaurerades fornlämningen på 40-talet.

En ny inspektion kommer att göras när snön försvunnit.

– Innan dess kommer jag att samla på mig mer bakgrundsinformation.

Om det visar sig att det finns en skada får länsstyrelsen i så fall bedöma omfattningen av den.

– Men vi måste ta reda på mer om omständigheterna innan vi kan säga något om det.

”Inte alltid vi får veta”

Fornlämningarna vid Heneporten beskrivs i Fornminnesarkivet som bronsåldersgravar, men det är enligt Åsa Algotsson inte helt säkert att det stämmer.

– Det finns svårigheter i att bestämma om det är en bronsålders- eller järnåldersgrav, man ser det egentligen först när man gräver i dem, men det rör sig definitivt om förhistoriska gravar.

Om det är vanligt att fornminnen kommer till skada är inte helt lätt att svara på enligt Algotsson.

– Det är ju inte alltid att vi får veta. I det här fallet har man ju anmält att man tror sig ha skadat en fornlämning.

I slutet av förra året var ombyggnaden av Gröna vägen från Vråkvägen till Heneporten i Hentorp klar, den öppnade då för dubbelriktad trafik och nu finns också en nybyggd separat gång- och cykelväg.

Ett stenkast från Heneporten, på norra sidan av gång- och cykelvägen finns fornminnen. Det är dessa som kan ha skadats i samband med vägbygget, något som SLA avslöjade i början av året.

Roland Jonsson, projektledare vid Skövde kommun, sade att ingreppet i slänten där fornminnet finns har blivit större än avsett. ”Länsstyrelsens kulturmiljöenhet får kontrollera i vilken utsträckning vi kommit åt fornminnet. Om vi har grävt i fornminnet är ansvaret mitt”.

Snön är i vägen

Nu har Åsa Algotsson, arkeolog och antikvarie vid länsstyrelsen kulturmiljöenhet och handläggare i Skövdeärendet, varit på platsen.

– Men det är svårt med tanke på snön att göra en bedömning om det är en skada eller vad som har hänt. Det har ju redan sedan tidigare funnits en väg, ett dike och en slänt där. Dessutom restaurerades fornlämningen på 40-talet.

En ny inspektion kommer att göras när snön försvunnit.

– Innan dess kommer jag att samla på mig mer bakgrundsinformation.

Om det visar sig att det finns en skada får länsstyrelsen i så fall bedöma omfattningen av den.

– Men vi måste ta reda på mer om omständigheterna innan vi kan säga något om det.

”Inte alltid vi får veta”

Fornlämningarna vid Heneporten beskrivs i Fornminnesarkivet som bronsåldersgravar, men det är enligt Åsa Algotsson inte helt säkert att det stämmer.

– Det finns svårigheter i att bestämma om det är en bronsålders- eller järnåldersgrav, man ser det egentligen först när man gräver i dem, men det rör sig definitivt om förhistoriska gravar.

Om det är vanligt att fornminnen kommer till skada är inte helt lätt att svara på enligt Algotsson.

– Det är ju inte alltid att vi får veta. I det här fallet har man ju anmält att man tror sig ha skadat en fornlämning.