28 jan 2014 06:00

23 jan 2015 15:38

Får betala tillbaka drygt tre miljoner

Vårdcentralen i Hentorp har fått för mycket ersättning för vårdtyngd och måste betala tillbaka drygt 3,3 miljoner till regionen.
– Diagnossättningen var felaktig, säger hälso- och sjukvårdschef Susanne Tedsjö.

På fredag tar östra hälso- och sjukvårdnämnden beslut om Närhälsan vårdcentral Hentorp ska betala tillbaka de 3 047 446 kronor som tidigare utbetalats för vårdtyngd. Dessutom debiteras en administrativ kostnad på 304 744 kronor, för de kostnader som regionen haft i samband med ärendet.

Totalt handlar det om 3 352 190 kronor som dras från den ordinarie utbetalningen.

– Det görs en justering omgående. Vi tror att det handlat om okunskap, de flesta inom vården har ett gott uppsåt. Inte heller har det handlat om någon fara för patientsäkerheten, säger Tedsjö.

Ersättning

Vårdcentralerna får ersättning för de patienter som det finns en diagnos på. Utifrån diagnosens art sätts det en poäng som ligger till grund för den vårdtyngdsersättning som utgår från regionen. I Hentorps fall ökade antalet diagnoser samt poängen på dem mycket från och med mars 2011 och ett år framåt. Snittet (ACG case mix) steg från 1,04 till 1,21 på mindre än ett år.

Vårdvalsenhetens medicinska revision kom fram till andra siffror då de granskat ärendet och nu får Hentorp betala tillbaka mellanskillnaden.

Vårdcentralschefen Carola Låstberg hänvisar till primärvårdsdirektör Marie-Louise Gefvert, som betonar att det handlar om effekter av övergången från ett system till ett annat.

– Personalen såg till att alla patienter med en diagnos kom med, fokus låg på att man inte fick slarva. Det känns bara tråkigt att det här kommer sent, det skedde 2011 och borde ha setts tidigare, säger Gefvert och tillägger:

– Det finns inga misstankar om oegentligheter.

Vad händer med vårdcentralen ekonomiskt?

– Vårdcentralerna bär sina egna kostnader, men jag kan inte kommentera exakt vad som sker.

Hjo utreds fortfarande

Regionen håller fortfarande på utreder den offentliga vårdcentralen i Hjo, som är ett parallellfall till Hentorp.

På fredag tar östra hälso- och sjukvårdnämnden beslut om Närhälsan vårdcentral Hentorp ska betala tillbaka de 3 047 446 kronor som tidigare utbetalats för vårdtyngd. Dessutom debiteras en administrativ kostnad på 304 744 kronor, för de kostnader som regionen haft i samband med ärendet.

Totalt handlar det om 3 352 190 kronor som dras från den ordinarie utbetalningen.

– Det görs en justering omgående. Vi tror att det handlat om okunskap, de flesta inom vården har ett gott uppsåt. Inte heller har det handlat om någon fara för patientsäkerheten, säger Tedsjö.

Ersättning

Vårdcentralerna får ersättning för de patienter som det finns en diagnos på. Utifrån diagnosens art sätts det en poäng som ligger till grund för den vårdtyngdsersättning som utgår från regionen. I Hentorps fall ökade antalet diagnoser samt poängen på dem mycket från och med mars 2011 och ett år framåt. Snittet (ACG case mix) steg från 1,04 till 1,21 på mindre än ett år.

Vårdvalsenhetens medicinska revision kom fram till andra siffror då de granskat ärendet och nu får Hentorp betala tillbaka mellanskillnaden.

Vårdcentralschefen Carola Låstberg hänvisar till primärvårdsdirektör Marie-Louise Gefvert, som betonar att det handlar om effekter av övergången från ett system till ett annat.

– Personalen såg till att alla patienter med en diagnos kom med, fokus låg på att man inte fick slarva. Det känns bara tråkigt att det här kommer sent, det skedde 2011 och borde ha setts tidigare, säger Gefvert och tillägger:

– Det finns inga misstankar om oegentligheter.

Vad händer med vårdcentralen ekonomiskt?

– Vårdcentralerna bär sina egna kostnader, men jag kan inte kommentera exakt vad som sker.

Hjo utreds fortfarande

Regionen håller fortfarande på utreder den offentliga vårdcentralen i Hjo, som är ett parallellfall till Hentorp.

  • Alf Ehn