29 jan 2014 08:00

07 jan 2015 10:08

Tog stryptag på kvinna – vill att åtalet ogillas

Skövdebon som tog stryptag på en okänd kvinna, som under attacken fruktade för sitt liv, överklagar nu domen. Han vill att åtalet om grov misshandel ogillas av hovrätten.

Skövdekvinnan mötte en okänd man när hon skulle ut med soporna i höstas i Havstenaområdet, men log mot honom.

Chocken blev fullständig när han plötsligt flög på henne och tog ett stryptag om hennes hals. Kvinnan har vittnat om den skräck hon kände, att hon trodde att hon skulle dö. Hon räddades till livet av fyra unga män som hörde hennes förtvivlade rop.

Mannen, en 44-årig Skövdebo, åtalades misstänkt för mordförsök, men tingsrätten dömde honom för grov misshandel. En rättspsykiatrisk utredning har slagit fast att mannen hade en allvarlig psykisk störning vid händelsen. Han dömdes därför till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Han dömdes också att betala 67 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Överklagar till hovrätten

Men mannen vill att åtalet om grov misshandel ska ogillas. Det framgår av det överklagande som han i dagarna, via sitt juridiska ombud, advokat Christin Hofbauer, skickat till hovrätten.

44-åringen vill i stället dömas för misshandel av normalgraden och anser också att skadeståndet ska sänkas till 20 000 kronor. Han framför också att eftersom han varit frihetsberövad sedan i oktober har han avtjänat sitt straff för misshandel av normalgraden.

”Inte livsfarligt våld”

Advokaten tycker att tingsrätten har gjort en felaktig bedömning gällande rubriceringen av gärningen. ”Tingsrätten har åberopat att XX använt sig av livsfarligt våld vid gärningen. Enligt Rättsmedicinalverkets rättsintyg konstateras det att fynden och bakgrundsinformationen talar emot att kvinnan befunnit sig i livshotande situation”, säger advokaten i överklagandet.

Våldet kan därmed inte anses ha varit livsfarligt och därför kan brottet inte rubriceras som grovt, anser advokaten som också yrkar att påföljden ändras till skyddstillsyn med föreskrift om rättspsykiatrisk öppenvård. Detta eftersom en psykolog gjort bedömningen att den akuta risken för att mannen återigen skulle ta till fysiskt våld är låg.

Skövdekvinnan mötte en okänd man när hon skulle ut med soporna i höstas i Havstenaområdet, men log mot honom.

Chocken blev fullständig när han plötsligt flög på henne och tog ett stryptag om hennes hals. Kvinnan har vittnat om den skräck hon kände, att hon trodde att hon skulle dö. Hon räddades till livet av fyra unga män som hörde hennes förtvivlade rop.

Mannen, en 44-årig Skövdebo, åtalades misstänkt för mordförsök, men tingsrätten dömde honom för grov misshandel. En rättspsykiatrisk utredning har slagit fast att mannen hade en allvarlig psykisk störning vid händelsen. Han dömdes därför till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Han dömdes också att betala 67 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Överklagar till hovrätten

Men mannen vill att åtalet om grov misshandel ska ogillas. Det framgår av det överklagande som han i dagarna, via sitt juridiska ombud, advokat Christin Hofbauer, skickat till hovrätten.

44-åringen vill i stället dömas för misshandel av normalgraden och anser också att skadeståndet ska sänkas till 20 000 kronor. Han framför också att eftersom han varit frihetsberövad sedan i oktober har han avtjänat sitt straff för misshandel av normalgraden.

”Inte livsfarligt våld”

Advokaten tycker att tingsrätten har gjort en felaktig bedömning gällande rubriceringen av gärningen. ”Tingsrätten har åberopat att XX använt sig av livsfarligt våld vid gärningen. Enligt Rättsmedicinalverkets rättsintyg konstateras det att fynden och bakgrundsinformationen talar emot att kvinnan befunnit sig i livshotande situation”, säger advokaten i överklagandet.

Våldet kan därmed inte anses ha varit livsfarligt och därför kan brottet inte rubriceras som grovt, anser advokaten som också yrkar att påföljden ändras till skyddstillsyn med föreskrift om rättspsykiatrisk öppenvård. Detta eftersom en psykolog gjort bedömningen att den akuta risken för att mannen återigen skulle ta till fysiskt våld är låg.