29 jan 2014 06:00

07 jan 2015 10:08

Lärare friad från elevmisshandel

En lärare i Skövde friades under tisdagen från ett åtal om ringa misshandel av en elev. Domstolen anser att läraren har agerat inom ramen för sina befogenheter när han tog tag i eleven.

I höstas åtalades en lärare vid en grundskola i Skövde misstänkt för ringa misshandel. Nyligen hölls rättegång i Skaraborgs tingsrätt.

Under en lektion skulle läraren ha tagit tag i handleden på en elev. Eleven har uppgett att läraren skrek och att läraren därefter tog tag i handleden, enligt eleven gjorde det ont och började att svida. Efter lektionen blev det ett besök hos skolsköterskan som tog ett kort på handleden.

Enligt läraren gick eleven fram ett par gånger under lektionen för att dricka vatten – trots att de har som regel att man inte dricker under lektionen – sista gången tillsammans med två andra elever. Läraren sade åt dem att sätta sig men en av dem stod kvar. Läraren tog då tag i handleden för att få ögonkontakt och för att få eleven att förstå instruktionerna.

När läraren blivit uppmärksammad på att eleven varit hos skolsköterskan tog läraren direkt kontakt med rektorn och de beslutade att läraren skulle höra av sig om händelsen till elevens föräldrar.

Domstolen ogillade under tisdagen åtalet mot läraren. Tingsrätten säger i domen att det är utrett att läraren har tagit tag i elevens handled. Läraren har beskrivit en situation där eleven verbalt tillrättavisats flera gånger, men utan att lyssna. ”Det framstår mot denna bakgrund som att läraren har haft fog för sitt agerande och att läraren således agerat inom ramen för sina befogenheter”.

I höstas åtalades en lärare vid en grundskola i Skövde misstänkt för ringa misshandel. Nyligen hölls rättegång i Skaraborgs tingsrätt.

Under en lektion skulle läraren ha tagit tag i handleden på en elev. Eleven har uppgett att läraren skrek och att läraren därefter tog tag i handleden, enligt eleven gjorde det ont och började att svida. Efter lektionen blev det ett besök hos skolsköterskan som tog ett kort på handleden.

Enligt läraren gick eleven fram ett par gånger under lektionen för att dricka vatten – trots att de har som regel att man inte dricker under lektionen – sista gången tillsammans med två andra elever. Läraren sade åt dem att sätta sig men en av dem stod kvar. Läraren tog då tag i handleden för att få ögonkontakt och för att få eleven att förstå instruktionerna.

När läraren blivit uppmärksammad på att eleven varit hos skolsköterskan tog läraren direkt kontakt med rektorn och de beslutade att läraren skulle höra av sig om händelsen till elevens föräldrar.

Domstolen ogillade under tisdagen åtalet mot läraren. Tingsrätten säger i domen att det är utrett att läraren har tagit tag i elevens handled. Läraren har beskrivit en situation där eleven verbalt tillrättavisats flera gånger, men utan att lyssna. ”Det framstår mot denna bakgrund som att läraren har haft fog för sitt agerande och att läraren således agerat inom ramen för sina befogenheter”.