29 jan 2014 18:15

07 jan 2015 09:51

Säger ja till centralt utomhusgym

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppens motion om ett utomhusgym i Skövde tätort är ute på remiss. En möjlig placering i motionen är Boulognerskogen.

– Vi tycker att det är ett bra förslag. I vårt yttrande pekar vi på att det bör komma med i gestaltningsprogrammet för Boulogner och att tekniska förvaltningen håller i det, säger Kaj-Eve Enroth, ordförande (FP) i fritidsnämnden.

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppens motion om ett utomhusgym i Skövde tätort är ute på remiss. En möjlig placering i motionen är Boulognerskogen.

– Vi tycker att det är ett bra förslag. I vårt yttrande pekar vi på att det bör komma med i gestaltningsprogrammet för Boulogner och att tekniska förvaltningen håller i det, säger Kaj-Eve Enroth, ordförande (FP) i fritidsnämnden.