29 jan 2014 17:10

07 jan 2015 10:08

Får pengar till hopprep och band

Skövde moderna gymnaster vill starta träning i rytmisk gymnastik i Södra Ryd för att verka för jämlikhet. Föreningen har därför ansökt om bidrag hos fritidsnämnden för särskilda insatser eller projekt. Fritidsnämnden beviljade 3630 kronor för inköp av redskap, det vill säga tio hopprep och tio band. Föreningen hade även sökt bidrag till affischer och annonsering, där blev det avslag.

Skövde moderna gymnaster vill starta träning i rytmisk gymnastik i Södra Ryd för att verka för jämlikhet. Föreningen har därför ansökt om bidrag hos fritidsnämnden för särskilda insatser eller projekt. Fritidsnämnden beviljade 3630 kronor för inköp av redskap, det vill säga tio hopprep och tio band. Föreningen hade även sökt bidrag till affischer och annonsering, där blev det avslag.